Vill du få bättre koll på omvärlden? Då kan företagets eget sociala nätverk, det vill säga det sociala samspelet mellan individer, bli en guldgruva anser experterna.

Tidigare i höstas myntade Gartner begreppet "mönsterbaserad strategi" och slog fast att de företag som anammar en sådan blir framtidens vinnare. Genom att bli bättre på att snabbt uppfatta tendenser och små variationer i marknaden kommer de ha lättare att fatta rätt beslut. Och dessa tendenser uppfattas bäst i de sociala nätverken.

Även Ulf Boman, framtidsstrateg på svenska Kairos Future, har intresserat sig för de sociala nätverken inom företag i flera år. Ju större nätverk företagets medarbetare har och ju oftare de utnyttjar det, desto mer framgångsrikt är företaget, är hans slutsats.
- Kunskapen i nätverken är också oerhört värdefull, liksom kunskapen om hur kommunikationen sker. Men det är svårt att få tillgång till den informationen.

Hur ska man göra då?
- Ett sätt är förstås att styra kommunikationen till specifika kanaler. Ett företag kan exempelvis ha en egen grupp på Linkedin eller Facebook. Det är ett bra sätt, även om det inte ger hela bilden, säger Ulf Boman.

Sociala nätverk - de nätverk som finns i alla företag och består av kommunikation mellan anställda, och mellan anställda och företagets partner - är inget nytt. Inte heller studierna av dem. Men de har kommit i ett nytt ljus tack vare ny teknik som sociala medier och samarbetsverktyg. Och så även studierna och analyserna av nätverkens funktion.

Den tidigare, och för den delen alltjämt förhärskande metoden, går ut på att det finns ett problem som ska lösas. Utifrån det ställs ett antal frågor till medarbetare i exempelvis en projektgrupp kring deras interaktion med varandra.
- Det är ett tidskrävande arbete och metoden att utgå från ett specifikt problem är begränsad, säger Carol Rozwell, analytiker på Gartner.

För att inte bara hitta lösningen på ett problem, utan också upptäcka möjligheter, krävs andra verktyg än papper och penna och andra metoder än intervjuer. Det dyker upp allt fler verktyg, dels från nischade leverantörer som Trampoline Systems, Radian 6 och Galaxy Advisor och dels från leverantörer som IBM och Cisco. De är inriktade på att analysera nätverk utifrån elektronisk kommunikation.

Det torde inte råda något tvivel om att de kan vara lönsamt att ta reda på hur medarbetarnas nätverk ser ut och vilka de har kontakt med. Både för att förstå vilka medarbetare och vilka kunder som har stort inflytande på andra, och för att synliggöra kunskap som annars i bästa fall skulle levt vidare i skuggan.

Ulf Boman påminner om en gammal sägning, där företagets namn skulle kunna bytas ut mot vilket som helst:
- Om ABB visste hur mycket de vet skulle de vara oslagbara!