På globala logistikjätten DHL är miljöfrågorna ständigt när­vvarande. På senare år har trycket på att minska koldioxidutsläppen ökat starkt i hela samhället. På DHL har man valt vända kravet till en konkurrensfördel. Det uttalade målet är minska CO2-utsläppen med 30 procent till 2020. Och den listiga planen är att låta kunderna bidra! För ändamålet har man låtit utveckla ett kartbaserat simuleringsverktyg där kunderna enkelt kan se hur deras olika transportval påverkar miljön, så att de kan väga in den aspekten jämte tid och pris.

– Vi vill visa hur de kan välja bästa transporter för att släppa ut så lite som möjligt. Så att de aktivt kan ändra sina val, till exempel genom att byta från flyg till båt eller lägga om rutten, berättar Jenny Boman som är lösningsarkitekt på DHL Supplychain, men ansvarade för utvecklin­gen av DHL:s Emission Simulation Tool inom DHL Global Forwarding.

– Detta val gör de i samråd med vår miljöchef som åker runt till kunderna tillsammans med våra säljare och med hjälp av mjukvaran visar upp hur de kan förändra sina utsläpp.

För denna nyskapande och kundvänliga idé tar DHL hem utmärkelsen Årets hållbara projekt 2009!

Jenny Boman berättar att man ända från starten haft en tydlig bild av hur verktyget skulle se ut och fungera.
– Målbilden var en världskarta där man tydligt skulle kunna se sina transporter och deras miljöpåverkan i världen, och hur denna påverkan kan ändras. Det skulle vara en applikation som visualiserade information som redan fanns i våra system.

Dessvärre fanns inget verktyg som levde upp till förväntningarna när förstudien inleddes på våren 2008.
– Vi kollade på olika leverantörer av kartlösningar, men ingen av dem hade det vi var ute efter: ett väldigt attraktivt gränssnitt. Så istället anlitade vi webbyrån Houdini.

DHL:s simuleringsverktyg är relativt färskt. Jenny Boman berättar att det helt nyligen har börjat användas aktivt i verksamheten. Men målet är att CO2-utsläppen ska minska med 10 procent fram till 2011, genom miljösmartare val från kunden. Och då spelar det en viktig roll.

Vad har ni fått för respons från kunderna? Prioriterar de miljön?
– Mottagandet har varit väldigt positivt, men sedan har vi tyvärr ett ekonomiskt klimat som gör att många måste låta kostnaderna gå före miljön. Men vi har också många kunder som själva har krav på sig att reducera utsläppen och för dem har den här typen av verktyg en viktig funktion.

Räknar ni med att tjäna pengar på det här också?
– Ja, vi hoppas på nya affärer i form av konsultjobb där vi hjälper företag att nå sina miljömål. Vi vill profilera oss som ett företag som tänker på miljön och minskar utsläpp, både våra egna och våra kunders. Och vi har flera verktyg inom miljöområdet.

Hur har organisationen och kunderna märkt av projektet?
– Det har helt klart stärkt vår miljöprofil, både internt och externt. Våra medarbetare har fått både utbildning och intern marknadsföring. Så det har varit en viktigt del i vårt interna miljöarbete. Men också i diskussioner med kunderna. Med våra befintliga kunder har vi börjat diskutera aktiva miljöval. Och i våra offerter anger vi att vi har de här tjänsterna.

Har projektet bidragit till några ekonomiska besparingar för er?
– Ja, främst för att det har ökat möjligheten att snabbt visa resultat för kunderna. Den här typen av miljökonsultaffärer finns ju redan, men nu kan vi snabbt och visuellt påvisa utsläppen – och direkt göra förändrin­gar i gränssnittet när vi sitter tillsammans med kunden. En del andra analyser kan ta flera veckor att göra och vara väldigt omfattande. Men här ser man direkt vad man kan göra bättre.

Skulle du urskilja någon del av projektet som särskilt innovativt?
– Ja, enkelheten i idén! Det stora nytänket ligger i att vi visualiserar information som redan fanns i våra system, fast på ett tydligare sätt. Tidigare hade vi en tillämpning som gjorde att vi kunde få ut rapporter, men vi ville ha en visuellt mer intressant och mindre traditionell lösning. Det tycker jag är innovativt. Jag tror också att är rätt unikt att it-sidan kommer på en sådan här idé och sedan anlitar en webbyrå. Men vi insåg rätt snabbt att vår it-kunskap behövde kompletteras med kommunikationskunskap. it har oftast en bra struktur, men kan helt klart förbättra presentationen.

Hur funkade själva projektet?
– Bra! Det var ett rätt kort projekt som pågick från augusti till oktober 2008. Det var snabba beslut och starkt fokus på att hålla kostnader och tidsramar. För det använde vi projektmodellen Depict, en intern DHL-modell som bygger på Prince 2.

Vilken teknik har ni använt?
– Här använde vi Adobe Flash, som presentationsgränssnitt på vår existerande miljö, det interna systemet Accept, en emission database som räknar ut de utsläpp vi har.

Har projektet ökat miljömedvetenheten i organisationen?
– Ja, det har bidragit stort. Vi har bland annat haft flera internutbildningar och vi håller just nu på att bygga upp ett nätverk av ”green champions” på våra lokala kontor för att öka miljökompetensen. Här har projektet hjälpt oss att få ut budskapet.

– Det har också varit väldigt positivt att vår miljöchef har drivit detta. Hon tillträdde ungefär när vi började. Det var roligt att hon först funderade på varför it skulle göra det här, men sedan när hon såg vad vi jobbade med så tyckte hon att det var myc­ket positivt. Hon är en av våra starkaste ambassadörer idag.

Fakta

IT-stöd ... Flash-gränssnitt på befintlig miljö
Användare
... Används av miljöchefen, men materialet presenteras för samtliga kunder
Miljövinst
... Koldioxidutsläppen ska minskas med 10 procent till 2011

Så tyckte juryn: Ett innovativt och kunddrivet projekt, som lyfter fram affärspotentialen i miljöarbetet