Världens intelligentaste stad heter i år Stockholm, enligt amerikanska tankesmedjan ICF, Intelligent Community Forum. Det glädjer Stockholms CIO Anette Holm, som var en av fem finalister i CIO Awards (och Sveriges mäktigaste it-kvinna enligt Computer Sweden, red anm). 
– Vi fick utmärkelsen i huvudsak för vår bredbandsutbyggnad och våra smarta it-lösningar, säger hon.

Sedan hon tillträdde i mars 2008 har hon arbetat hårt med att skapa förtroende för it och minska den klyfta som tidigare funnits mellan it och verksamhet.
– Det är inget ord jag själv skulle välja men tidningarna kallade det ”it-träsk”, säger hon.
Målet nu är att ta tillbaka tätpositionen som världsledande it-stad.
– År 2000 pekades Stockholm ut som ledande inom it. Nu har andra sprungit ikapp, men vi börjar åter igen ta position ...

Vad har du hittills åstadkommit som CIO i Stockholm?
– Ett:Vi har tagit tag i styrningen av it-utvecklingen i staden. Två: Jag har tydliggjort för leverantörerna vilka krav staden ställer på leverans. Tre: Vi driver saker framåt och har en mycket hög utvecklingstakt. 

Hur har du bidragit till en bättre affärsverksamhet?

– Det största är arbetet med att konsolidera och standardisera it-strukturen. Vi har upphandlat it som tjänst för pc-arbetsplatser, serverdrift och support av Volvo IT. Det påverkar 140 000 användare i Stockholms stad. Vi passar samtidigt på att uppgradera vår tekniska miljö, vi inför Windows 7 och får äntligen ett gemensamt e-postsystem. Det blir det största vi gjort inom it någonsin.
– En annan sak är det licensavtal vi har tecknat med Microsoft där vi har samlat ihop licenshanteringen i hela staden, ett trettiotal förvaltningar och 15 bolag. Tidigare var detta ett lokalt ansvar. Vi har också tecknat flera andra avtal som affärsmässigt har varit mycket bra för staden.

I vilken utsträckning styr it förändringar?
– Vi har en modell för verksamhetsstyrd it-utveckling, men det är lite hönan och ägget. Verksamheten kräver smarta it-lösningar, men ofta är det så att tekniken kan visa och bidra till verksamhetsutveckling och mer effektiva arbetssätt. 

Hur ser ledningen på it:s roll?
– Väldigt positivt. Alla ser behovet av it och många har idéer och tankar. It har idag ett väldigt bra samarbete med de verksamhetsansvariga. 

Hur är du som ledare?

– Resultatstyrd! Jag ställer höga krav på dem jag arbetar med, men samtidigt är jag tydlig med vart vi ska. När jag började här myntade jag mottot ”Varje steg i rätt riktning”! ]

Artikeln var publicerad i CIO Sweden 8/2009

Fakta

  • CIO sedan ... mars 2008
  • Rapporterar till ... stads­direktör
  • IT-budget ... 110 miljoner kr för IT-avdel­ningen, plus att staden har 650 miljoner över fyra år att lägga på e tjänster
  • Mål ... Att utveckla /effektivisera verksam­heten
  • Bäst med att vara CIO ... Att bidra till stora förändringar