Det är 2008 och oljebolaget Nynäs står inför ett dilemma. Mitt i en omorganisation vill ledningen ha ett nytt snabbare rapporteringssystem. Information om allt från prognosavvikelser till incidenter skickas i mejl och Excelark till Stockholm från oljeraffinadier världen över. Och detta måste få ett slut.
Nynäs it-avdelning har inga egna utvecklingsresurser, så någon hemgjord lösning blir det inte tal om. Man måste snabbt hitta ett system på marknaden som passar Nynäs processer. Ett år tidigare har Bo Axelsson, som är systemansvarig, sprun­git på molntjänsteleverantören IS Tools. Det kanske kunde vara en idé....
– Vi genomförde några möten med dem, och de visade ett system som skulle passa oss. Och det visade sig att de kunde ta fram en driftfärdig och anpassad applikation på bara några veckor, berättar Bo Axelsson.

Nynäs köpte in rapporteringssystemet som en funktion inklusive drift, support, säkerhetskopiering och möjligheter till vidareutveckling.
– Till ett konkurrenskraftigt pris med fast månadsavgift, så det är lätt att budgetera, säger Bo Axelsson.

Behövde anpassas

Men även om grundfunktionerna såg bra ut behövde systemet anpassas till Nynäs processer. Det löste sig dock utan större problem.
– Eftersom bolaget hade strukturerade och färdiga processer kunde vi köra igång skarpt på bara ett par veckor, säger Magnus Håkansson, affärsutvecklingschef för IS Tools.

För Nynäs blev det alltså inte någon utdragen upphandling.
– Jag kände inte till några andra företag som kunde erbjuda den här typen av lösningen så snabbt, i alla fall inte om ville ha den i molnet, säger Bo Axelsson.

Komplex hantering

Nynäs har inte mer än 850 anställda, trots att det är en komplex och global verksamhet. Man köper råolja från i huvudsak Venezuela, och uppgraderar den i raffinaderier världen över, varav en del är joint ventures andra bolag. Oljeprodukterna säljs sedan till tillverkande företag i 50 länder.

En shippingavdelning koordinerar de oljetankerfartyg som forslar råoljan till raffinaderierna. Sedan raffineras den till olika kvaliteter, som kan användas i allt från asfalt till skor och målarfärg. Och dessa olika oljor transporteras till depåer nära kund.

Allt detta ska Nynäs hålla reda på. Poängen är att produktionsplanerare på raffinaderierna lägger in information i rapporteringssystemet så att den centrala planeringsavdelningen och ledningen snabbt kan få återkoppling på avvikelser mot plan.

I det nya systemets webbgränssnitt finns avrapportering, konsolidering och uppföljning av produktionsnyckeltal, KPI:er och avvikelser mot prognos. Informationen kan även visas som statistik och diagram.

Det finns också en modul för att lägga in incidentinformation, om det exempelvis blir produktionsstopp i något oljeraffinaderi.
– Så om en incident, exempelvis en brand, riskerar att försena en leverans, så får även vår marknadsavdelning snabbt ta del av informationen, så att den i sin tur kan underrätta de kunder som riskerar att bli påverkade, berättar Bo Axelsson.

Rapporteringssystemet i molnet togs i bruk våren 2008, och används idag av ett tiotal anställda.

Vad har ni uppnått, tycker du?

– Framför allt är det mycket snabbare processer nu än tidigare. Förr kom det rapporter månadsvis. Nu får vi in uppdaterad och överskådlig information i systemet varje vecka.

Var det dyrt, eller billigt?

– Det är en kostnadseffektiv funktion jämfört med om vi skulle ha installerat en klassisk licensbaserad it-lösning i våra egna servrar. Det behövs inga utbildningsinsatser för användarna, säger Bo Axelsson.

Integrationsproblem

Men allt är inte klart. Än spökar det gamla arbetssättet, och IS Tools fortsätter att vidareutveckla systemet för att kunna lyfta över mer och mer.
– Finansiell information från produktionsenheterna skickas fortfarande månadsvis via mejl till vår ekonomiavdelning. Men framöver ska även den infromation kunna flöda i systemet, säger Bo Axelsson.
Finns det några nackdelar med det här, tycker du?
– Ja, en stor nackdel är att vi inte på ett enkelt sätt kan integrera molntjänsten med vårt affärssystem och andra system som vi har på servrarna i vår egen datorhall. Jag tror att integrationen är en nyckelfråga för molnlösningarnas framgång, både tekniskt och säkerhetsmässigt.

”I linje med marknaden”

I dåliga tider växer behovet av rapportering, menar Hans Werner på analysföretaget Radar Group. Och växer gör även molnet.
– Så Nynäs molnsatsning på ett rapporteringssystem ligger i linje med vad vi ser på marknaden, säger han.

Att det är Nynäs ledningsgrupp som driver på initiativet är inte heller överraskande:
– Idag ligger 60 procent av it-investeringarna inom ledningsgruppens inflytande. Den siffran ökar löpande i takt med att verksamhet och ledning håller på att bli centrala it-beställare när it standardiseras.

Även om Hans Werner menar att molnet är framtidens melodi finns det fyra svagheter.

Den första är att standardiseringen. Flexibiliteten är inte stor vad gäller kundanpassning. Den andra är inlåsningseffekter. Det är lätt att gå in i molnet, men svårare att gå tillbaka till egen drift, eller bara byta leverantör.

Ett tredje hinder är tillit:
– Många molnleverantörer är unga företag, och alla har inte tillräckligt med muskler för att överleva i framtiden, säger Hans Werner.

För det fjärde är det inom vissa delar av offentlig sektor, bank och telekom inte möjligt att använda molnet på grund av sekretesslagstiftning.