När Mölnlycke Health Care (som gör produkter för sår- och ­operationsvård) blev ett självständigt företag 1998 sjösattes en helt ny it-strategi.
– Vi kände att vi hade begränsade resurser, och ville lägga ut för att bli flexibla, kostnadseffektiva och på sikt vinna synergieffekter med it-offshoring. Internt satsade vi på en stark beställarorganisation, säger CIO:n Stefan Fransson.

Sedan dess har man gjort tre upphandlingar. Sedan Mölnlycke globalt hade rullat ut SAP R3 outsourcades drift och programmering av affärssystemet till Capgemini år 2001. När Capgemini satsade på egen offshore i Indien 2003, samtidigt som outsourcingavtalet skulle löpa ut, kom en ny upphandlingsrunda. Och Capgemeni vann igen. Drift och underhåll av hårdvara sourcades via EDB.
– 2001 gjordes all vidareprogrammering av SAP hos Capgemini i Sverige. Idag sker 75 procent i Indien, säger Stefan Fransson.

I den senaste rundan tog man in offerter från Capgemini, Accenture, Volvo IT, IBM och Atos Origin. Sedan tog man referenser, och reste bland annat till Mumbai och Bangalore för att syna Capgeminis och Accentures offshore-verksamheter.

– Det var Capgemini som uppfyllde våra kriterier bäst i ett poängsystem. De hade även nått längst med sin indiska offshoreverksamhet och hade ett väl fungerande svenskt frontoffice, berättar Stefan Fransson.

Vad föll konkurrenterna på?
– Accenture var nästan lika starka. Atos hade inte lika bra frontoffice, IBM var lite för dyra och Volvo IT uppfyllde inte alla kriterier.

Vad är det bästa med offshore?
– Indiska it-proffs är kompetenta och kostar tre fjärdedelar mindre än svenska. Och i Sverige kan det i vissa konjunkturer bli akut brist på nischkompetens – så är det aldrig i Indien.

Vad är ni mindre nöjda med?
– Vi borde ha ställt högre krav på att minimera personalomsättningen. Många karriärsugna indier vill hoppa runt hos olika kunder eller snabbt byta position för att få erfarenheter utomlands.

Inledningsvis var den omsättningen 60 procent, och det tog tid att lära upp nytt folk. Nu har man fått ner den till 20 procent, bland annat genom att hungriga indier fått jobba en tid hos Mölnlycke i Sverige.