Många bedömare är idag ense om att det viktigaste för att skydda en dator från intrång är att hålla dess programvara uppdaterad. Det gäller främst de program som har direkt kontakt med Internet. Till exempel webbläsare och program som hanterar filer från Internet, som Quicktime, javascript-tolkar och Adobes redan nämnda.

Tanken är att den nya versionen ska fråga användaren om tillstånd en gång och - om användaren går med på det - efter det installera uppdateringar så fort de kommer ut. Metoden har prövats förut men råkat i vanrykte då tillverkare även installerat nya funktioner och ändrat i inställningar som användarna gjort. Enligt Adobes säkerhets-ansvarige Brad Arkin ska den nya funktionen endast användas för att täta säkerhetsbrister. Och användarna ska kunna stänga av den eller ha den vanliga inställningen att programmet frågar för varje gång, om de vill.

I ett inlägg på Threatpost redogjorde han även för varför det är så svårt att ta bort stödet för Javascript i PDF-läsaren, trots de väl kända säkerhetsproblemen med den konstruktionen.

På Trusec säger Johan Blom som är expert på skadlig kod att han tycker det låter som en bra idé.

- Användarna har inte alltid så bra koll. Så det blir ofta att de väntar och så blir det inte av att installera uppdateringen, säger Johan Blom på Trusec.

Per Hellqvist på Symantec välkomnar snudd på allt som kan göra att säkerhetshål täpps till fortare.

- Just att utnyttja insticksprogram i webbläsare är helt dominerande idag. Framförallt PDF-läsaren. Tricket ligger i att det går undan med uppdateringarna. Det spelar ingen roll om du får en ruta i ansiktet eller om det sker automatiskt. Det är steget innan som är viktigare, säger Per Hellqvist på Symantec.