Evgeny Kaganer, forskare och professor vid IESE Business School som var med och genomförde studien, kommenterar rapporten:
– Företag underskattar kraften hos sociala nätverk och den påverkan de har på affärsverksamheten.
– Organisationer som bortser från sociala medier riskerar att medarbetarna börjar använda dem på fel sätt. I förlängningen kan det göra att känslig information hamnar på fel ställe eller att företagets rykte skadas.

Bland företagen som
ingick i undersökningen använde tre av fyra sociala medier. Men det vara bara i ett av tio fall som it-avdelningen var direkt inblandad i detta.

En av slutsatserna i studien är att företag inte bara måste koppla samman de olika verktygen för sociala medier med varandra för att nå maximal effekt, utan också integrera dem med företagets egen arkitektur.

De små och medelstora företag som deltog i studien är tämligen bra på att använda sociala medier för att skapa affärsmöjligheter, medan de stora företagen halkar efter. En av orsakerna till det är att sociala medier till sin natur är ostrukturerade, hävdar rapportförfattarna, vilket gör det svårt att skapa och införa regelverk kring dem. Sex av sju företag i studien saknar riktlinjer för hur verktyg för sociala medier ska användas.

Företag kämpar också med att hitta rätt balans mellan privat och yrkesmässig användning av verktygen. Oklarheter kring vem som äger de sociala nätverken gör det svårt att hitta den.

105 företag som överlag anses ligga långt fram när det gäller att anamma ny teknik deltog i undersökningen, som genomfördes av Henley Business School i Storbritannien, IESE Business School i Spanien och the Rochester Institute of Technology i New York.

IDG News