Det kommer att dröja tre år innan CIO:er inser att de inte kan driva projekt inom sociala medier. Åtminstone inte på samma sätt som majoriteten av dem gör nu. Det hävdar Gartner och förklarar det med att it-organisationer är vana att leverera tekniska plattformar. Och det duger inte när det gäller projekt inom sociala medier.

Först 2013 kommer majoriteten av it-organisationer på allvar försöka lära sig att leverera lösningar som fokuserar på affärsnyttan. Detta som ett resultat av att bara 20 procent av it-drivna projekt inom området har varit lyckade. Under samma tid kommer hälften av alla initiativ som affärssidan tar kring sociala medier att lyckas.

Analyshuset gör ytterligare fyra förutsägelser kring sociala medier ur ett företagsperspektiv. Bland annat hävdar de att e-post har spelat ut sin roll om fyra år för en femtedel av alla företagsanvändare. I stället kommer olika tekniker för sociala medier att ta över som primära kommunikationskanaler.

Mikrobloggande kommer inte att lyfta alls. Visserligen kommer hälften av alla företag att följa exempelvis Twitter-strömmar, men för internt bruk förblir mikrobloggandet – mikroskopiskt litet.
– Twitters enorma volym är en av anledningarna till dess populäritet. Det går inte att skapa motsvarande volymer internt i ett företag, därför kommer allt för få medarbetare se någon nytta med det, säger analytiker Jeffrey Mann.

Gartners förutsägelser

  • 2012. Över hälften av företag drar nytta av mikrobloggande, men mindre än fem procent använder tekniken för intern kommunikation.
  • 2012. Mer än två tredjedelar av alla initiativ kring sociala nätverk från it-organisationer kommer att misslyckas. It måste lära sig att leverera affärsnyttiga lösningar kring sociala medier.
  • 2014. Sociala nätverkstjänster kommer att ersätta e-post som huvudsaklig kommunikationskanal för en femtedel av företagsanvändare.
  • 2015. Två tredjedelar av kommunikations- och samarbetsverktyg kommer att användas i mobila enheter. Rådet till företag: överväg smarta telefoner till de anställda så att de kan dra full nytta av tekniken.
  • 2015. Bara en fjärdedel av företagen analyserar sociala nätverk.Företagen måste bygga förtroende hos sina medarbetare och övriga de vill inkludera i analyserna, som kan ge värdefull information.