ERP-investeringar har länge haft strypgrepp om företags it-budgetar. Den finansiella krisen har ändrat på det. Styrelser och företagsledningar har nagelfarit it-budgetar som aldrig förr. Föga förvånande har just ERP:s del av företagens budgetar synats extra noga.

Enligt en ny undersökning från Panorama Consulting Group, 2010 ERP Report, har företag kommit fram till att de har hanterat sina ERP-satsningar felaktigt och har tagit små men viktiga steg för att korrigera bristerna inför framtiden.

Här är tre områden som antyder företagens riktning framåt.

1. Total kostnad
Fakta: Den genomsnittliga investeringskostnaden under 2009 var på 6,2 miljoner dollar jämfört med 8,5 dollar i 2008 års studie. När siffrorna justeras för att ta hänsyn till olika företagsstorlekar är den genomsnittliga implementationskostnaden 6,9 procent av omsättningen under 2009, jämfört med 9 procent 2008.
Panoramas kommentar: Minskningen på över 20 procent är ett resultat av företagens ansträngningar för att begränsa it-budgetar och minska implementationskostnader, som en konsekvens av den svaga ekonomin. Baksidan är att företag är mindre nöjda med sina ERP-investeringar än tidigare.

2. Implementationstid
Fakta: Den genomsnittliga tiden för införandet av ERP-system var 18,4 månader under 2009, mot 19,8 månader under 2008.
Panoramas kommentar: Den kortare tiden för införande är delvis ett resultat av en anpassning till villkoren som följde av den svaga ekonomin. Många företag begränsade också omfattningen av sina systeminvesteringar.

3. Implementationskostnader
Fakta: 54 procent av ERP-projekt spräckte budgeten under 2009, mot 59 procent under 2008.
Panoramas kommentar: Resultatet beror på att företag misslyckas med att budgetera för kostnader som inte direkt kan hänföras till systemleverantören, som projektledning, organisatoriskt förändringsarbete och ny hårdvara.

En annan intressant slutsats i studien är att företag som valde mjukvara som tjänst, molnlösningar, klarade av införandet något snabbare än de som valde lokalt installerade och driftade system. En molnlösning tog i snitt 11,6 månader att införa, mot 18,4 månader för en lokalt driftad lösning. Vidare gav molnlösningen lägre kostnader, 6,2 procent av omsättningen mot 6,9 procent, och högre nöjdhet, 52 procent mot 50 procent.

Men ERP som tjänst har sina tydliga brister. Sådana lösningar visade sig i i studien ge lägre affärsnytta till företagen, 23,5 procent jämfört med 42,9 procent. Molnlösningar har också en tendens att överstiga budgeten i högre grad.

Studien bygger på svar från 1 600 organisationer som har infört ERP-system under de senaste fyra åren.

IDG News