Västtrafik är en av Sveriges största lokaltrafikoperatörer. De har som de flesta andra drabbats hårt av snö och kyla i vinter. CIO Sweden frågade Kari Finnskog, it-chef på Västtrafik, hur deras it-organisation och it-stöd har påverkats. Och vad de kommer att göra för att klara kommande tuffa vintrar.

Hur har Västtrafiks verksamhet överlag påverkats av vädersituationen?
– Förseningar och inställda turer har uppstått pga vädersituationen. Till exempel har båttrafiken på grund av isbildningen inte kunnat köras enligt ordinarie tidtabell utan enligt en vintertidtabell, spårvagnar och tåg har under snöovädren drabbats av starka förseningar på grund av isbildning på järnvägsspåren och växelproblem. Under vissa perioder har bussarna haft problem att ta sig fram eftersom vägar inte varit snöröjda.
– Antal frågor och ärenden från våra resenärer har ökat och vi har därför tagit in extrapersonal för att bemöta resenären. Vi har ocskå lagt mycket tid på att hålla våra resenärer informerade om vår trafiksituation.

Vad är fokus för it just nu? 
– Vi har alltid fokus på att ha en stabil driftsmiljö. Den måste alltid vara uppe och tillgänglig oavsett väder. Vi utvecklar och förbättrar it-tjänsterna för våra resenärer.

Hur påverkas ni av trycket på era verksamheter?
– Vi kan få lite omprioriteringar i vårt arbete exempelvis för att ställa i ordning ett antal arbetsplatser och uppkopplingar till det it-stöd som behövs till den extrainsatta personalen. Vår hemsida blir hårt belastad av besökare som söker information om trafiksituationen vilket innebär att vi måste se till att den är rätt lastbalanserad för att klara det ökade trycket.

Hur kan it stödja verksamheten i kylan?
– Det kan vi göra med hjälp av våra olika informationskanaler. Realtidsinformationen på våra skyltar är en viktig informationskälla liksom hemsidan som uppdateras regelbundet med aktuell trafikinformation. 

Vad har ni lärt er till nästa år?
– Vi har satt samman en krisgrupp som ska ta fram handlingsplaner för bättre beredskap vid klass 2 – varningar. Det kan till exempel handla om att störningssamordnare och driftsledare finns på plats tidigare vid sådana oväder för att Västtrafik i sin tur ska få tillgång till information snabbare som sedan kan läggas ut på hemsidan.
– Vi har redan idag ständig beredskap kring hemsidan men framöver kommer denna eventuellt att förstärkas med ytterligare personer för ännu snabbare information till resenärerna.