Hittills har antalet riktade attacker varit dubbelt så stort som motsvarande tid i fjol. Och andelen som utnyttjar buggar i Adobes produkter ökar.

Microsoft har i flera år publicerat buggrättningar den andra tisdagen varje månad. Adobe har kopierat konceptet och i likhet med Microsoft publiceras även extra-patchar för allvarliga buggar. Den 23 februari publicerade Adobe en sådan som ska täcka allvarliga buggarna i Adobe Reader 9.3 för Windows, Mac OS och Unix. Buggarna finns beskrivna i CVE-2010-0188 och CVE-2010-0186.

Buggarna låter en angripare ta över en dator genom att skicka in en downloader-trojan. Det sker sedan början av veckan, enligt F-Secure.