På sin blogg beskriver Twitter filtret som ett sätt att samla alla länkar som finns i de postningar som dyker upp. Länkarna ska sen provas i en separat funktion och analyseras om de går till skadliga webbsidor.

Filtret ska fungera i båda riktningar, så även länkar som redan finns på Twitter ska kunna upptäckas när användare klickar på den. Enligt Twitters säkerhetsansvariga finns de flesta skadliga länkar i direktmeddelanden (Direct Messages) och e-postmeddelanden. Så skyddet är koncentrerat till de delarna.

Användarna ska inte märka så mycket av skyddet så länge det fungerar, skriver Twitter på sin företagsblogg.