Enligt en undersökning som Symantec nyligen har gjort saknar sex av tio företag regler för hur medarbetarna ska använda sociala medier. Lika många anser att sociala medier utgör en säkerhetsrisk.

– För att möta de nya säkerhetsutmaningar som bland annat Facebook och Twitter innebär måste varje CIO eller företag se över hur de lagrar och hanterar sin information. Men givetvis är de traditionella säkerhetslösningarna som brandväggar och antivirus fortfarande viktiga, säger Fredrik Olofsson som är vd för Symantec Sverige.

Området är förvisso inte helt nytt för dem. De tog det första steget mot det när de 2007 köpte bolaget Vontu, specialiserade på lösningar mot dataförlust (Dataloss prevention). Men först nu närmar sig alltså Symantec CIO:er med ett något annat anslag än tidigare, där informationshanteringen lyfts upp som ett viktigt område.

– Den ökande användningen av sociala medier gör att det här blir allt viktigare. Gränsen mellan det privata och yrkesrollen suddas ut och man använder Facebook och Twitter ibland som privatperson och ibland i sitt jobb. Därför krävs det nu mer än någonsin tydliga tydliga regler för hur information får hanteras av medarbetarna, och stöd för att följa upp att reglerna efterföljs.

Fredrik Olofsson pekar på att många företag hanterar frågan genom att förbjuda användandet av exempelvis Facebook. Men det är fel väg att gå, hävdar han. Alldeles oavsett vilket värde ett företag får ut av att medarbetarna använder den typen av tjänster förväntar sig den nya generationen som kommer ut i arbetslivet att de ska kunna använda dem.

– Och egentligen handlar det inte om tjänsterna. Utan om informationen. Idag är det Facebook och Twitter som är stora. Om fem år kommer det säkert att se annorlunda ut. Därför är det meningslöst att fokusera på plattformar. Det är informationen som ska skyddas och det är den man måste koncentrera sig på, säger Fredrik Olofsson.