Apples tokhajpade Ipad är på väg till kunderna. Den tredje april släpps den i USA. Och även om det ännu inte är känt när den kommer till Sverige och trots det faktum att det i första hand är en konsumentpryl, är flera svenska företag nyfikna på den.

Det amerikanska analysföretaget Focus menar att det finns skäl för företag att överväga att ta till sig produkten. Bland annat pekar de på enkelheten i användningen, det smidiga formatet och det låga inköpspriset.

Sådant som bristande stöd för säkerhet och rationell administrering nämns inte av dem. Det gör däremot flera andra analytiker, bland annat i en artikel från IDG News som publicerades i Computer Sweden tidigare.

Men vad säger CIO:erna själva? CIO Sweden frågade några av dem om Ipad är intressant för deras verksamhet. Läs de övervägande positiva svaren här.

Inge Hansson, IT-chef Karlstads kommun
– Ja, den är klart intressant och vi har beställt ett exemplar för utvärdering.
– Det är några månader kvar innan vi får den. Så det är för tidigt att säga var eller hur den skulle kunna passa in.


Oscar Edholm, CIO Schibsted
– Vi ser väldigt strategiskt på denna produkt - både som ett arbetsredskap internt och som en möjlig plattform för oss att erbjuda läsarna/tittarna vårt innehåll på ett nytt spännande sätt, en slags crossover mellan webb och tidning med möjlig interaktion med läsare.


Thorbjörn Larsson, IT-chef Falkenbergs kommun
– Jag har beställt ett par Ipads, dels för att testa i förskoleverksamheten men kanske framförallt som läsplatta för våra politiker.
– Vi har länge funderat på att utrusta nämnderna med datorer men det har fallit på att det är för svårt att läsa från datorn. En Ipad blir lättare, framför allt om funktionen är lika stabil och pedagogisk som i en Iphone.


Tomas Bergh, tf CIO SJ
– Det är möjligt, men vi har inte tittat på den eftersom den inte har kommit ännu.


Roland Persson, CIO och CFO Sydved
– Ja det är den eftersom den har ett mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt.


Martin Hagberg, CIO Medstop
– Nej, vi ser inget verksamhetsstöd i Ipad och nuvarande infrastruktur har inget stöd för den typen av läsplatta. Vi har inte heller implementerat något stöd för Mac-produkter i vårt nätverk ännu.


Dan Green, CIO Geveko
- Nej, jag ser spontant inget behov av den typen av utrustning just nu.


Richard Strader, CIO Ford Sverige
– Vi har bara tittat som hastigast på Ipad. Men vi tror inte att den kommer att passa in i vår miljö som till stor del består av Windows-maskiner. Men det är möjligt att den blir intressant på sikt, när datorer behöver bytas av åldersskäl. Men vi tittar förstås på flera alternativ hela tiden.


Frank Hoffman, IT-ansvarig Tretti.se
– Nej, vi ser inte något behov av Ipad. Hade den haft en skärmutgång hade den kunnat vara intressant vid möten och workshops.


Erik Ericson, IT-chef Taxi Stockholm
– Taxi Stockholm ser inte Ipad som ett alternativ i verksamheten i dagsläget, men kan vara det framöver.
 – Det är alltså svårt att i dag säga hur iPad kan tillämpas i vår verksamhet.


Anne Kärnhall, IT-chef Arbetsmiljöverket
– Ja, vi tittar på om Ipad skulle kunna vara ett intressant verktyg för vår verksamhet. Framförallt handlar det om myndighetens kommunikations- och informationsverksamhet.
– Ipad är intressant ur ett perspektiv med ett ökat mobilt arbetssätt och en ökad digital hantering av både text, bild och film.
 – En brist i nuvarande produkt är att den saknar inbyggd kamera för t.ex. videokonferens. Den skulle även vara mer användbar med funktion för mobil telefoni.