Fyra av tio företag vet att deras medarbetare laddar ned upphovsrättsskyddat material för privat bruk i företagets it-system. Men låter bli att göra något. Det visar den senaste Lagringsbarometern, en undersökning som lagringsleverantören Proact gör varje år.
– Det är allvarligt att företagens it-system utnyttjas för nedladdning av upphovssrättsligt skyddat material. Jag trodde att företagen hade kommit längre för att anpassa sig till Ipred och förhindra att den här typen av material lagras inom företaget, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Men den juridiska risken är inte särskilt stor för företagen. Visserligen finns det ingen dom i något sådant fall, men enligt upphovsrättsjuristen Christina Wainikka är den mest sannolika tolkningen av lagen att företag inte kan ställas till svars för vad anställda gör i sådana här fall.
– När Pirate Bay-domen kommer vet vi lite mer om vilket ansvar ett företag kan ges. Men Pirate Bay-fallet handlar till stor del om att visa att de har haft uppsåt att bidra till fildelning. Och det är förstås få 'vanliga' arbetsgivare som uppsåtligen medverkar till att deras anställda laddar ner olagligt material, säger hon.

Även om företag klarar sig från juridiska konsekvenser vill de förmodligen knappast förknippas med brott mot upphovsrättslagen, påpekar Per Sedihn. Bland annat därför har nio av tio av börsbolagen i undersökningen en policy för vad de anställda får och inte får ladda ned och lagra i företagens system. Men uppenbarligen räcker inte det.

– För att förhindra olovlig nedladdning är första steget att ta fram en policy och försäkra sig om att den efterlevs. Därutöver tycker jag att man kontinuerligt bör övervaka vilken typ av trafik som sker i nätverket, säger Per Sedihn och tillägger att det inte är tekniskt möjligt att spärra illegala filer eftersom inga program kan identifiera huruvida exempelvis en film är legal eller illegal.

Christina Wainikka, pekar på en annan konsekvens av illegal, privat nedladdning som inte har med juridik att göra. Nämligen att företagen måste betala för kapacitet och administration av system som utnyttjas för de anställdas privata filer.