Varför startar ni den här utbildningen?
– För att ge it-chefer verktyg att kunna föra en dialog med ledningen och helst också kunna komma in i ledningen. Många företag inser att det här är viktigt men vet inte riktigt hur de ska bete sig för att få till en förändring.

Vilka förkunskaper behövs?
– Man ska ha jobbat strategiskt inom it. Det ger nog inte så mycket att komma direkt från skolbänken. Mycket handlar om ekonomi men man behöver ingen formell utbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Jag tror att om man är intresserad av det här har man rätt förutsättningar.

Vad innebär det att det är Lunds Universitet som är huvudman?
– Främst att vi får tillgång till deras stora kunskap och deras utbildningsmetodik. De driver nu en liknande utbildning, men som är bredare och riktar sig till naturvetare.

Hur är utbildningen upplagd?
– Den drivs som internat under fyra tillfällen och sammanlagt åtta dagar mellan november och maj. Deltagarna får bland annat kunskaper i grundläggande företagsekonomi och change management. Mellan träffarna ska deltagarna arbeta med arbetsuppgiften som löper under hela utbildningen, nämligen att ta fram en it-affärsplan.

Vilka är lärarna?
– Huvudlärare är Jan E Persson, ekonomie doktor på Lunds Universitet och jag som kommer från it-sidan men har arbetat med företagsledning under många år, bland annat som vd.