Jönköping blir ytterligare en i raden av kommuner som ger sina gymnasieelever varsin dator. Men CIO Janne Dicander ville inte välja datorer enbart baserat på teknik och pris. Valet har föregåtts av ett års pilotstudier där forskare från Linköpings Universitet deltagit.

– Vi har velat försäkra oss om att denna satsning inte bara handlar om elektronik utan lägger mycket kraft på pedagogiken bakom satsningen. Målsättningen är förstås att såväl lärare som elever ska kunna lära mer, effektivare och bättre genom sina datorer, säger Janne Dicander.

Valet föll på två modeller från Fujitsu och deras miljöstrategi lär också ha varit en viktig faktor för kommunen. Totalt köper de in 2 100 datorer varav 1 700 ska användas av gymnasieelever och resten av skolpersonal.