Så var faran över för den här gången.Vår och sommar
kommer med sjumilasteg, och vi börjar alla le litet mer. Det är underbart att se hur väl detta sammanfaller med andra säkra vårtecken, som ett minskat kostnadsfokus och en ökad strävan efter intäkter, tillväxt och försäljning.

Signalerna är tydliga, särskilt om man tittar på de rapporter som sammanställer vd:s fokus. Det som tidigare under året har handlat uteslutande om att minska kostnader och ­effektivisera, har nu skiftat till ökad försäljning.

Detta mönster är något jag tycker mig känna igen från
tidigare vårar – då konjunktur- och teknikskiften har skapat ändrade prioriteringar. (Som när vi gick från från srm till crm, för att ta ett konkret exempel). Sammantaget är vi nu på väg tillbaka till business-as-usual och intäktsfokus.

Då är det särskilt spännande att se hur CIO:erna svarar upp på detta skifte.

När vi tittar på siffrorna över hur vi ser på utvidgningen av
it-budgeten (ett konstigt mått, men ändock!) så ser vi att den inte följer den övergripande trenden i fråga om förväntad
resultatutveckling. Kanske inte konstigt i sig, men värt att ha i minnet vid stundande budgetförhandlingar.

Det kan också vara på sin plats att fundera på hur man väljer att rapportera från it-avdelningen. Hur har detta förändrats under senaste halvåret? Sitter man kvar i samma strukturer som tidigare eller har man anpassat rapporteringen till den stundande tillväxten?

Ett tips är att verkligen se över detta. Om du arbetar under antagandet att det vi gör inom it tillför mer värde än vad det kostar och att det är en nödvändig pusselbit i det övergripande värdeskapandet blir en väl förberedd positionering viktig.

Mitt tips är att börja rapportera mer än tidigare. Det kan låta som ett väl grovyxat råd, men en ökad synlighet är ett viktigt första steg. Visa på hur fantastiskt duktiga ni är, och visa på vilka problem som ligger runt hörnet.

Ytterligare en sak som jag ser som viktig är att inte fastna i driftsidan när det gäller expansionen av it-budgeten. Våga arbeta för att få fler och mer betydande satsningar på projekt som sträcker sig längre in i värdekedjan. Detta kommer att markant öka it-avdelningens synlighet i organisationen, även om det också för med sig nya risker.

Det som nu kommer att ske är att vi går in i en tillväxtfas,
och då blir stark och väl fungerande it en viktig faktor. Se till att ta denna ypperliga chans till att smita undan från ett alltför enögt effektivitetsfokus till ett mer produktivitetsinriktat fokus. Och gör det genom att styra om rapporteringen, litet i taget, tills du har lyckats ompositionera it till en naturlig part i affären.
Glad sommar! ]

Johan Magnusson forskar i IT-styrning på Handelshögskolan i Göteborg och är föreståndare för Centrum för Affärssystem. I varje numemr av CIO Sweden kan du läsa hans krönikor.