Under en genomsnittlig arbetsdag 2009 pumpades 14,4 biljoner dollar – över 100 biljoner kronor – genom Nasdaq OMX-börser över hela världen. Affärer tidsstämplas på nanosekunden – och det skulle inte dröja mycket längre än så för världen att märka om tekniken gick ner.

Sedan sammanslagningen 2007 är Nasdaq OMX världens största börsföretag, men konkurrensen är stenhård. För varje dag blir det allt mindre lönsamt att sköta andras affärer, så det gäller att skapa nya intäktströmmar. Därför håller företaget som bäst på att etablera sig som mjukvaruleverantör och it-konsult till andra spelare i finansbranschen.

Och därför är världens största börs kanske också världens bästa laboratorium för den som vill studera framtidens CIO-roll. För att nå framgång i den snabbrörliga, teknikdrivna börsvärlden krävs en CIO som är lika delar it-ledare och affärsman. Som Nasdaq OMX:s CIO Anna Ewing!

Hon anställdes år 2000 som chef för applikationsstjänster, blev CIO 2005 och driver idag även affärsområdet Market Technology. Därmed är hon något så sällsynt som en CIO med direkt ansvar för att göra vinst. Ovanligt idag, men en självklarhet i framtiden, säger hon tvärsäkert.
– CIO:er tänker mer i vinst och förlust idag. Vi måste engagera oss mer i att växa verksamheten och mindre i det dagliga, konstaterar hon.

Verksamhet i kaos

Konstant kaos – så kan man annars sammanfatta det tidiga 2000-talet för Nasdaq. År 2000 var man ”kungen av USA-börserna”, med fler listade bolag än någon konkurrent, inklusive rivalen NYSE (New York Stock Exchange). Ett år senare kom terror­dåden 11 september. Och sedan stuvade USA:s Securities & Exchange Com­mission om regelverket, så att både Nasdaq och NYSE kunde börsnotera sig. Det gjorde de – och förvandlades från halvoffentliga verksamheter till kvartalsstyrda börsbolag. Det var 2002, för Nasdaqs del.

Idag slåss man med näbbar och klor om investerarna mot en uppsjö nya konkurrenter – i en lågkonjunktur där volymerna går upp och ner dagligen i zickzackkurvor. Så det är inte lätt att förutsäga och planera!

Toppcheferna har kommit och gått under de turbulenta åren, vd:n, Bob Greifeld kom in 2003. Men CIO:n har rekryterats internt.

– Man valde att behålla sina it-­ledare som kände verksamheten och plattformen väl. Och den kontinuiteten har stabiliserat företaget, säger Tom Jordan, vd på konsultföretaget Jordan och Jordan.

Som alla företag i finansbranschen står och faller Nasdaq OMX med sin it. Företaget är tekniken och affärsstrategin är it-strategin. CIO-rollen på Nasdaq OMX ser dock väldigt annorlunda ut än den gjorde för tio år sedan, då Anna Ewing kom till Nasdaq från CIBC World Markets.

Gregor Bailar som var CIO 1997-2001 hade fullt upp med att vässa it-systemen och förse den expanderande verksamheten med it-stöd, så även hans efterträdare Steve Randish (2001-2005) som dock fick ett visst krav på sig att leverera vinst.

Anna Ewing å sin sida har ett uttalat ansvar för att utveckla affären.

Denna förskjutning av CIO-rollen är en direkt effekt av förändringar i omvärlden och marknadsläget: Volymerna som handlas har ökat, konkurrensen tilltagit, tekniken har förändrats och framför allt går allting enormt mycket snabbare.

De 500 miljoner aktier som bytte ägare varje dag år 2000, tradas idag på ett par timmar. Som CIO är det Anna Ewings ansvar att se till att it-systemen processar transaktionerna så snabbt som någonsin är möjligt. Samtidigt har hon direktiv från vd att kapa it-kostnaderna, för de egna aktie­ägarnas skull. Och så måste hon se till att tjäna pengar på it. Med andra ord: hon må vara CIO, men hon måste tänka som en vd – på kunderna, kostnaderna och affären.

IT-baserad strategi

För att förstå varför Nasdaq OMX:s CIO är mer än en it-chef i mängden måste man förstå hur viktigt it faktiskt är. Nasdaq OMX är inte som NYSE, där handlarna än idag hojtar och viftar med armarna i en stor lokal. Allt detta kaos är destillerat till binärkod, och transaktionerna sker i börsens eget e-tradingsystem, Inet.

Inet kan hantera en miljon med­delanden i sekunden, enligt Anna Ewing. Och den hastigheten är viktig, eftersom det inte längre är människor som gör affärerna. Det är datorer som handlar, och tävlar mot andra datorer. En handlares server kan ögon­blickligen snappa upp minsta fördröjning i en viss börs it-system, leta upp ett jämförbart pris för varje transaktion på andra börser och styra om affärerna dit.

– När allt är datorer som pratar med datorer finns ingen lojalitet, och det kan aldrig gå nog fort, säger Sang Lee på finanskonsulten Aite.

Ett sätt för en börs att vinna affärer är att vara snabbare än alla andra. Men mikrosekunderna är inte allt. Börserna konkurrerar också på priset. Och det är många om budet. Idag finns ofta ett 40-tal ställen där man kan handla med samma aktie – och prisbilden är pressad. Vissa marknadsplatser, som Liquidnet, är mindre och kanske billigare. Det finns också privata, så kallade darkpools som Direct Edge, där man handlar inbördes och inte offentliggör sina affärer i realtid. En helt ny situation.

– För tio år sedan stod Nasdaq och NYSE tillsammans för 90 procent av all handel, idag är det bara 45 procent, säger Sang Lee.

Så mycket konkurrens var inte Nasdaq berett på, inte ens när man börsnoterade sig 2002.

– Det här har satt stor press på börsen tekniskt sett, man blev tvungen att förbättra infrastrukturen, och man blev tvungen att tänka över hur mycket man egentligen kan tjäna på transaktionsstjänster, fortsätter han.

En ny affärsmodell

Nasdaqs samgående med svenska OMX (2007) är ett kritiskt vägval för att säkra framtida intäkter.

– OMX hade redan den affärsmodell Nasdaq siktade på: 35 procent av omsättningen kom från försäljning av it och tjänster till andra börser, berättar Adena Friedman, CFO på Nasdaq OMX sedan augusti 2009.

– OMX hade en relativt lång historia av försäljning av väldigt snabb teknik, så företagen passade bra ihop bekräftar konsulten Sang Lee.

Adena Friedman har arbetet på Nasdaq sedan 1993, och det var hon som ledde fusionen med OMX, i egenskap av ”chef för företagsstrategi och globala dataprodukter”. Under sin tid har hon tydligt kunnat följa utvecklingen och vägen mot en ny affärs­strategi. Om gamla Nasdaq var fokuserat på expansion genom etablering av börser i nya länder siktar Nasdaq OMX på att sälja mjukvara och tjänster till företag i andra länder, så att de kan starta egna börser.
Konkurrenten NYSE har en liknande verksamhet idag.

– I allt högre grad definierar sig börser idag också som teknikleverantörer, bekräftar Dushvant Shahrawat på konsultfirman Tower Group.

Adena Friedman och Anna Ewing jobbade tätt ihop med fusionen. De började med två dagar i Amsterdam där de tittade noga på OMX:s kodbas för att se hur den skulle kunna integreras med Nasdaqs.
– Vi är ett teknikföretag. Om vi inte har CIO-partnern med i viktiga affärsbeslut, så kan vi göra ödesdigra misstag, säger Adena Friedman.


– Vi är ett teknikföretag. Om vi inte har CIO-partnern med i viktiga affärsbeslut, så kan vi göra ödesdigra misstag, säger CFO Adena Friedman.

Men resultatet blev också bra.
– Tolalt sparade Nasdaq och OMX 150 miljoner dollar i form av operativa kostnader, säger Anna Ewing.

Räknar med vinst

Konkret ledde arbetet till att Inet slogs ihop med OMX:s handelsplattform till nya systemet Genium Inet, som Nasdaq OMX idag säljer genom den Market Technology-avdelning som Anna Ewing leder. Teknik från Nasdaq OMX, inklusive Genium och olika Inet-versioner, driver idag 70 börser i 50 länder, och står för var tionde transaktion i världen.

Nästan hälften, 40 procent av Nasdaq OMX:s 2 200 anställda – cirka 900 personer – jobbar idag för Anna Ewing, antingen på it-avdelningen eller inom Market Technology. På Market Technology chefar hon inte bara över it-personal utan också över marknadsfolk, säljare och konsulter, vilket är lite ovanligt för en CIO.

– Men jag är ju inte här för att förbättra status quo, jag är här för att förändra status quo, säger hon.

Med detta syftar hon på att hon numera även har ett ansvar för att locka nya kunder till Nasdaq OMX – och generera intäkter.
Ett exempel på en ny produkt är Iphone-appen Qfolio som släpptes i oktober 2009 – och som i januari uppgraderades så att kunderna kan skapa bevakningslistor och få kurser och diagram i realtid för företag i USA och Norden, i fem valutor.

Några konkreta planer har inte offentliggjorts, men Anna Ewing säger att Qfolio mycket väl kan komma att generera intäkter, genom att låta kunderna prenumerera på marknads­data. Anna Ewing har också byggt ut colocation-verksamheten till att omfatta mer än 100 kunder.

Morgondagens it-avdelning

Anna Ewing visste från början att hon behövde ingjuta ett nytt synsätt i it-avdelningen, med vinst i fokus, för att kunna fullgöra sitt åtagande. Men hon ville inte peta för mycket i teamen – efttersom de fungerade så bra operativt. Nasdaqs CIO:er har alltid avsatt olika it-anställda för att stödja specifika affärshenheter, och Anna Ewing fortsatte på det spåret. Men hon började också knyta sina anställdas mål till inte bara it-resultat utan också till sådant som försäljning och regelefterlevnad, compliance. Till exempel hålls it-folk nu ansvariga för sälj- och vinstmål för vissa finansprodukter som används av kunderna.

– Det var en jobbig omställning, åtminstone i början, när it-anställdas bonus skulle kopplas till hur man presterade på en annan avdelning. Men med den modellen tvingas båda sidor ta tag i vissa projekt för att nå målen. Man kan inte längre ignorera varandra. När man fogar samman målen så tätt, mellan teknik och verksamhet, är båda beroende av varandra för att det ska funka, säger hon.

Andra anställda roterar mellan olika verksamhetsområden, så att de får tillfälle att sätta sig in i företagets intäktsströmmar. Tidigare satt it-personalen mestadels stilla och specialiserade sig på olika finansprodukter eller tekniska områden.

– De var som specialiserade vetenskapsmän, säger Gregor Bailar.

Den strukturen fanns kvar under hans efterädares, Steve Randichs, it-ledning, som producerade expertis på proprietära specialistsystem utformade för att hantera volymer som fördubblades var 14:e månad. Under Anna Ewing har it-personalen förvisso kvar denna expertis. Men arbetsrotationen ger de anställda en bredare kunskap, som hon hoppas ska leda till att de gör kopplingar de inte skulle göra annars, vilket i slutändan, ska ge upphov till idéer och produkter.

– It-personal är mer värdefull när den inte bara förstår sin egen enhet utan också kan komma på nya koncept. Och om man jobbar direkt mot kunderna – exempelvis för att lösa tekniska problem – snappar man också upp information om vad de vill ha för nya tjänster. Och det är något vi tar med till säljet, förklarar hon.

Samtidigt måste Anna Ewing, liksom Bailar och Randich före henne, jobba med vardags-it:n.

För att kapa kostnader laborerar hon bland annat med molntjänster. Till exempel ligger data som låter kunden spela upp en dag på börsen i efterhand (vilket inte är tidskritiskt) i Amazons lagringsmoln SR.

Nyckeln till att allt detta ska fungera är att man förtjänar respekt. Att CIO ska ha en plats i ledningen och liknande argument har Anna Ewing inte mycket till övers för. Det är gamla nyheter. Snarare ser hon sig själv och sina toppchefer som konsulter.
– Visst, vi tillhandahåller teknik. Men vi är fullvärdiga partners på samma nivå som affärsenheterna.

Adena Friedman lutar sig på Anna Ewing när det gäller uppköp.
– Hon ingår i strategigruppen, som tar verkamheten framåt, säger hon.

Nästa steg?

Hur kan Anna Ewing ta allt detta ansvar? Delvis tack vare sin tekniska ”track record” och sin förmåga att hålla huvudet kallt. Hennes kollegor och personal har ”ofantlig” respekt för henne, säger Gregor Bailar som en gång rekryterade henne som applikationsutvecklare. Exempelvis ledde hon utvecklingen när börsen skulle återhämta sig från 11 september.
– Hon har väldigt bred erfarenhet och har alltid växt med utmaningen när det gäller att möta verksamhetens behov, säger han.

Nasdaq OMX:s förvandlingsnummer är inte avslutat. Inte CIO-rollens heller. Nasdaq OMX Market Technology gjorde vinst för första gången i fjol – 14 miljoner dollar, på en omsättning på 145 miljoner. Men Anna Ewing måste göra vinst gång på gång om hon ska visa att en CIO kan vara lika marknadsdriven som en vd.

Nasdaq OMX-modellen fungerar knappast på alla företag. Men varje CIO kan bli bättre på att tänka kundfokus. Det är så Anna Ewing kan lysa väg för framtidens CIO-roll.

IDG News

En CIO-roll i utveckling

Från operativt fokus till vinstansvar: så utvecklas CIO med affären.

AFFÄRSMÅL IT-BESLUT
Greg Bailar 1997–2001
Global expansion   Öppna dotterbolag i världen med Nasdaq-teknik
Ta marknads­andelar från NYSE   Öka transparens och hastighet i Nasdaqs ­tradingsystem för att locka kunder
     
Steve Randich 2001–2005
9/11 – säkra tillgänglighet under och efter katastrofen   Erbjuda gratis tester av större kunders disaster recovery-system
Tjäna pengar på IT   Erbjuda colocation-tjänster och serverhosting
Konkurrera genom att bli snabbaste börsen   Integrera tradingteknin från uppköp med Nasdaqs system
     
Anna Ewing, 2005–
Fortsätta global expansion   Fullfölja sammanslagningen med OMX, fortsatt erbjuda konsulttjänster till OMX-kunder i Europa
Tjäna pengar på nya produktlinjer   Driva Market Technology-gruppen att sälja it-tjänster till andra börser, expandera colocation
Bli mer lean och effektiv   Skära kostnader för it-drift genom att konsolidera datacenter och experimentera med molnet

.

Fakta

ANNA EWING

Gör … CIO på Nasdaq OMX sedan 2005
Bakgrund … Merrill Lynch, CIBC World Markets, Nasdaq sedan 2000
Placering: Pendlar mellan huvudkontoret i New York, datacentret i Connecticut och städer i hela världen
Rapporterar till vd:n Bob Greifeld
Lön:
En av de högst betalda CIO:erna på Fortune 1000-företagen, 2,8 miljoner dollar tjänade hon under 2008, över 20 miljoner kronor

Verksamhet: Börsoperatör och leverantör av börsteknologi
Omsättning: ­Tolalt 1,45 miljarder USD 2009
Kontor: 30 kontor i 20 länder
Anställda: Cirka 2200, varav cirka 900 inom it
It-system: Cirka 200
Viktigaste system: Inet – ­handelssystem
Prioriterade områden 2010: Lansera ny nordisk handelsplattform för derivathandel. Vidareutveckla Inet för ökad hastighet & kapacitet
Transaktioner per dag: Nasdaq Stock Market (US) ca 2,3 miljarder ­aktier/dag. Nasdaq OMX:s nordiska börser ca 400 miljoner aktier/dag (mars 2010)

Carl-Magnus Hallberg från OMX är globalt ansvarig för Nasdaq OMX:s it- tjänstenhet. Han rapporterar
direkt till Anna Ewing.
– Nasdaq OMX är i grunden ett teknikföretag så det är naturligt att såväl interna som externa it-mål är direkt kopplade till affären. Ett starkt fokus på kunden och affären var gemensamt för både Nasdaq och OMX och bidrog starkt till att vi så pass snabbt och effektivt fusionerade vår teknikverksamhet. Anna och jag jobbar förstås väldigt tätt ihop och vi träffas regelbundet i New York eller Stockholm, som är Nasdaq OMX:s största teknikenhet, säger han.

Fusionen mellan Nasdaq och OMX, som sparade 150 miljoner och gick på rekordtid, utsågs till Årets projekt 2009 av CIO Sweden.