En rekryterar. En annan utvecklar sig själv. En tredje hittar personer med rätt kompetens inom företaget. Anledningarna till att CIO:er, eller andra yrkesverksamma personer för den skull, använder sig av sociala medier varierar stort. Helt klart är att det som började som en trend bland kompisar och konsumenter på allvar har tagit sig in på företagen. Nu håller användsningsområdena som bäst på att ta form!

Abbie Lundberg, kommunikationskonsult och tidigare chefredaktör för amerikanska CIO Magazine, delar upp användningen i två tydligt urskiljbara delar: innanför och utanför brandväggen.
– Det handlar om hur sociala medier kan användas internt i företaget respektive ­externt mot kunder, leverantörer och partner. Det område där företag har kommit längst är definivt innanför brandväggen, säger hon och pekar på några stora företag som IBM och Cisco.

Men också mindre företag och i synnerhet sådana som växer snabbt tar till sig tekniken och tänket. Och de gör det ofta med en annan avsikt än de stora.

Snabbväxande biotechföretaget Genentech använde det för att försöka behålla de värderingar de hade när de var små, och som var viktiga för dem.
– De hade en väldigt dynamisk kultur som präglades av passion och ­engagemang. För att bevara det när organisationen växte vände de sig till sociala medier. Fysiska avstånd och organisationens storlek blir inte lika påfallande och de kunde behålla känslan av att vara ett litet företag med stark entreprenörskänsla, säger Abbie Lundberg.

Men vad menar vi egentligen med begreppet sociala medier? De flesta tänker på Twitter, Facebook och Linkedin. Men många inkluderar också bloggar och wikis, webbsidor som användarna själva är med och utformar och som bjuder in till diskussion. Även om de har kallats webb 2.0 är det nog enklare att samla alla dessa verktyg under taket sociala medier.

IBM, Dell, och Sun är några av de stora företag som använder sociala medier på ett genomtänkt sätt, åtminstone internt. För dem handlar det mer om att snabbt kunna hitta personer med rätt kunskaper. Men också om att engagera personalen. 
– När ett av de här företagen skulle skapa en bloggpolicy för sina anställda använde de sig av just sådana verktyg. De bjöd in alla anställda att formulera policyn på en wiki. Efter några få månader tog man den sedan till juristerna, och några få veckor senare var den färdig. Så fort brukar nog motsvarande dokument inte bli klara på så stora företag, berättar professor Robin Teigland som forskar kring bland annat sociala medier på Handelshögskolan i Stockholm.

De exemplen visar hur sociala medier kan användas internt. Det är en utmaning i sig – men hur kan mer specifikt du som CIO använda dem?

Abbie Lundberg säger att det är ett rätt nytt område, där det inte finns lika många goda exempel att titta på. De som använder Twitter, Link­ed­in och Facebook är främst de som är nyfikna och vill lära sig ny teknik, få erfarenheter kring vad som funkar och inte har hunnit växa fram. 
– Men det finns definitivt ett stort värde för CIO:er. Övergripande hand­lar det om att bygga en bild av sig själv som professionell person. Men det finns en utmaning som gör att det inte bara går att hoppa på utan eftertanke. Det tar mycket tid!

En CIO som Abbie Lundberg pratade med nyligen sa att han skulle behöva en redaktör för sociala medier – någon som samlade ihop information från olika kanaler och sammanställde den åt honom varje dag.
– Men det kanske är en generations­fråga. Det var en äldre CIO, säger hon.

Tid tar det dock även för yngre, och därför bör man upprätta en strategi. Den behöver inte vara särskilt komplicerad, men den bör beskriva hur du ska göra för att bygga den bild av dig själv som du vill sprida. Ett nybörjarfel är att twittra för mycket om oväsentligheter – vardagsproblem som att man sitter fast i trafiken eller kommer för sent till ett möte.
– Visst kan man twittra om sådant, men det måste finnas mer. Fokus bör förstås ligga på sådant som rör ditt yrke, säger Abbie Lundberg.

Och att skapa en bild av dig själv är inte allt. Den verk­liga nyttan kommer i nästa steg, när kommunikation uppstår. Några CIO:er som CIO Sweden har pratat med använder exempelvis tekniken för rekrytering. Och det är ett område där sajter som Linkedin och Orkut fun­gerar extremt bra, menar Robin Teig­land. Hon berättar om en chef på ett multinationellt it-företag som sköter all sin rekrytering via Orkut. 
– Han för dagbok på Orkut över de projekt han arbetar med. På så vis får folk en inblick i vilken typ av projekt som pågår hos dem, och hör själva av sig och söker jobb, säger hon.
– Folk som kommit in den vägen stannar också längre. Det blir helt
enkelt bättre rekryteringar än via ett rekryteringsföretag.

Hon hävdar också att de flesta it-jobb i en del europeiska storstäder numera förmedlas via Linkedin. Och att den som har färre än 500 vänner på den sajten har svårt att hitta något jobb i Silicon Valley. 
I det senare fallet verkar alltså logiken vara att ju fler relationer du har, desto mer värde kan du tillföra företaget. Och även om det kanske inte är en princip som alla kan vara överens om torde ingen tveka om att relationer är viktiga. För affärerna, för ditt jobb som chef och beslutsfattare. För allt vi gör. Och är det något sociala medier funkar bra för så är det att bygga eller underhålla relationer.
Som Dag Lanerfeldt, CIO på Sida, säger: I slutänden är det alltid mänskliga relationer som avgör om ett projekt blir lyckat.