Lena Dahlström, it-chef hos Socialdemokraterna, hur förbereder ni er?
– It-drift är ju inte vår kärnverksamhet så 2007 beslöt vi att utkontraktera it-driften till företaget Steria som vann upphandlingen.
– Egentligen är det mer att göra i början av valkampanjen när folk ska ha datorer, utrustning och platser. Det är då man ska ha genomgångar och säkerställa att allt fungerar och är uppdaterat och sådana saker.
– Nu ansvarar jag för driftfrågor men vi har också jobbat mycket med webben och webbservrarna där vi uppdaterat flera funktioner under det senaste året.

Hur förändras er situation av valutgången?
– Inte så mycket, Riksdagen och Regeringen har ju egna it-avdelningar, och de som arbetar på de kanslierna är ju ganska begränsade i det de kan göra och inte eftersom de är inneslutna i Riksdagens och Regeringens it som omges av mycket säkerhet.
– Vi har nu under valet använt oss av Sharepoint som ett system där vi kan jobba gemensamt med vårt s-kansli i riksdagen. Efter valet ska vi göra en utvärdering om vi ska fortsätta.

Det har ju varit flera skandaler med dataintrång på olika partikanslier, lägger ni extra krut på säkerheten så här innan valet?
– Ja, och det är en av anledningarna till att vi valt att lägga ut driften. Det är svåra frågor som handlar om att hitta en nivå där man kan jobba säkert till en rimlig kostnad. Vi har inte märkt av några angrepp men SSU har ju varit ansatta.
– Angrepp är förstås mycket svårt att skydda sig mot, om man kan ta sig in i Pentagon kan man ju ta sig in här.
– Jag brukar tänka att det är som om man har en cykel, om man kedjar fast den undviker man de tjuvar som får en spontan idé att stjäla en cykel. Men om det handlar om professionella tjuvar med utrustning som vill åt din cykel så räcker ju inte en kedja.