Den stora fördelen med kvantkrypto är att det inte ska vara möjligt att avlyssna trafiken utan att samtidigt störa den och därigenom röja sin avlyssning. Den principen gäller fortfarande.

Det Vadim Makarov
och hans kollegor på universitetet i Trondheim gjort är att belysa mottagaren med en kontinuerlig laserstråle på en milliwatt. Mottagaren övergår då till att bara ta emot ettor och nollor. Den kan inte längre skilja mellan kvant-läget i signalerna den tar emot och användaren får inte reda på det. Genom detta kan de norska forskarna avlyssna trafiken utan att det syns.

Hacket fungerar på de kommerisella system som säljs av schweiziska ID Quantique och USA-baserade MagiQ. I enlighet med principen ”responsible disclosure” har båda företagen fått se hacket och har fått tid på sig att åtgärda bristerna innan forskarna nu publicerar sina resultat.

Tidgiare i år visade en grupp forskare från universitetet i Toronto att ett av ID Quantiques kommersiella system kan hackas. Det hacket ledde dock till märkbara fel i kryptonyckeln.

Grégoire Ribordy, chef på ID Quantique, säger i ett uttalande att det norska hacket är betydligt mer praktiskt tillämpbart. Både ID Quanitque och MagiQ säger sig välkomna att forkskarna visat på brister i deras system.

- Vi tillhandahåller öppna system för att forskare ska kunna leka med dem och vi är glada att de gör det, säger Anton Zavriyev, forkningschef på MagiQ till tidningen Nature.

Båda företagen
framhåller också att de system som säljs till universitet inte är identiska med de som säljs för skarp drift i säkerhetssystem.