Anders Gerby, CIO på Moderaterna, hur förbereder ni er inför valet?
– Vi har gjort en omfattande översyn av allt som rör säkerheten i våra system och hur vår organisation är förberedd för eventuella incidenter. Vi har tittat på alla typer av skydd i de tre datahallar vi använder, såväl mjukvara som brandväggar och övervakningssystem som IDS (intrångsövervakning, reds. anm.) och loggar.
– Det har förekommit hotmejl till våra medarbetare och när sådana kommer lägger vi mycket energi på att försöka spåra avsändare för att skaffa oss en så god bild som möjligt av vilka som ligger bakom och eventuellt polisanmäla.
– Vi har också förlängt arbetsdagen så att vi har personal på plats längre tid, för att snabbt kunna vidta åtgärder vid eventuella incidenter.

Vilka konkreta säkerhetsåtgärder har ni vidtagit efter revisionerna?
– Det ligger ju inte i vårt intresse att avslöja det för våra motståndare, men revisionerna har visat att vi generellt sett ligger bra till. Sen har vi givetvis skärpt oss på några områden eftersom vi som politiskt parti är särskilt utsatt just under valrörelsen.
– En av åtgärderna är i alla fall att vi gått ut till alla våra medarbetare med påminnelser om att vara extra försiktiga med hur de hanterar lösenord och annan känslig information.

Hur påverkar valutgången er IT-användning?
– Inte särskilt mycket. Jag skulle snarare vilja vända på det och säga att it bidrar till att påverka valutgången.

Hur skiljer sig it-användandet under den här valrörelsen från den förra?
– Det är en avsevärt högre grad av mobilitet med mobila bredband och nya medier. Nu handlar det för alla partier i mycket högre grad än förra gången om att sprida information mycket snabbare via exempelvis Facebook, Twitter och bloggar. Så det är en stor skillnad på hur vi använder oss av it nu jämfört med tidigare.