Håkan Granlund, ekonomi- och it-chef på Centerpartiet, hur förbereder ni er it-mässigt inför valet?
– Det som märks tydligast utåt är nog att vi har gjort en rad kampanjsajter, som Gilla Rut exempelvis. Det är ju inget vi gör löpande, i alla fall har vi inte gjort det tidigare. I övrigt har det rört sig om en hel del inköp av datorer för att förse valorganisationens cirka 60 medarbetare med utrustning.
– Sedan förra valet har vi också lagt ut driften av vår it-miljö på ett externt bolag och vi har inte längre några servrar i våra egna lokaler. Vi känner att det ger bättre förutsättningar för att hålla en hög tillgänglighet och säkerhet i systemen.
- Alla har också fått mobilt bredband och många har Iphones, som vi tycker underlättar mycket eftersom vi är ute mycket och rör på oss.

Hur då?
– En stor del av valarbetet sker ju via Facebook och Twitter och på bloggar, och då är det värdefullt att kunna ha koll och göra uppdateringar när som helst, var som helst.

Hur påverkar valutgången er it?
– Inte särskilt mycket. Men tiill skillnad från många andra partier har vi en stor del egenfinansiering och kan själva välja vad vi vill göra.

Det har ju varit en del incidenter med intrång i partiers nätverk. Lägger ni extra krut på säkerhet så här inför valet?
– Vi lägger alltid mycket krut på säkerhet. Precis som det måste finnas ström och kyla måste säkerhetsnivån vara hög. Det får bara inte hända att information som inte är officiell kommer ut till allmänheten eller att obehöriga får tillgång till medlemsregister eller motsvarande känsliga uppgifter.
– Men till skillnad från förra valet ligger it-driften nu alltså helt på ett externt bolag, vilket torde gynna säkerheten.