(Fotnot: Mer än en gång har olika skribenter frestats att påstå, åtminstone i rubriker, att Gartner dödförklarat Windows. Oss veterligt har Gartner aldrig ens egentligen kommit i närheten av att säga detta.)