Tanken med HDCP, High bandwith Digital Content Protection, var att hålla filmer och annat upphovsrättsligt skyddat material krypterat ända fram till skärmen eller projektor innehållet visades på. Huvudnyckeln används för att generera lokala nycklar i uppspelningsutrustningar. Dess uppgift är att veriferia att den film som ska spelas upp är en legitim kopia.

Med en huvudnyckel lär blir det enklare att skapa egna nycklar för uppspelning och därigenom spela in filmer.

Att en huvudnyckel nu är känd innebär på kort sikt att det lär dyka upp fler och bättre illegala kopior på fildelningsnätverken. Dessa lär dock sakna de interaktiva funktioner som finns på legala köpes-filmer som val av undertexter och liknande.

På längre sikt lär det komma spelare för HD-DVD och Blu-ray som inte är godkända av filmindustrin eller Intel som ändå kan spela upp kopieringsskyddade filmer. Till nyhetstjänsten Cnet news säger Paul Kocher på Cryptography Research att dessa spelare lär finnas på marknaden inom tre till fem år.

Krypteringsnyckeln publicerades anonymt, den kan vara framräknad eller läckt. Intel säger sig ha startat en intern utredning för att se om den spridits från insidan. Redan 2001 publicerade kryptoexperten Niels Ferguson en rapport om grundläggande brister i HDCP-krypteringen.

I ett uttalande säger Tom Waldrop på Intel att det inte spelar så stor roll för dem att en huvudnyckel kommit på vift. Enligt honom måste en spelare ha funktionen inbyggd i en speciell krets för att fungera. Detta motsäger teorin att allt som går att göra i hårdvara även går att göra i mjukvara.

Waldrop säger också att Intel kommer att skicka sina advokater på alla som säljer HDCP-spelare som inte är officiellt godkända.

För Intels del
gäller frågan ifall det dyker upp illegala spelare som kommer att konkurrera med de som betalat licenspengar till Intel för HDCP. För filmbolagens del gäller frågan ytterst om tekniska kopieringsskydd på identiska kopior överhuvudtaget är meningsfullt.