Mobilapplikationen Liveresponse utsågs i går till Bästa mobilapplikation under Cut-the-Wire Awards, som anordnas av Telecom city i Karlskrona. Applikationen används av Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Håkan Alexandersson, stf. räddningschef i Storgöteborg, vad är det för applikation?
- Det är en lösning som gör att ett befäl på plats vid en brand eller annan olycka kan filma händelsen med en mobil och samtidigt kommentera den. Filmen och kommentarerna förs i samma ögonblick över till centralen, som på så sätt snabbt får ge en bra bild av läget.

Hur fungerar den?
- Befälet tar bara upp mobilen, trycker på en knapp och börjar filma och kommentera. Den är väldigt enkelt att använda.

Hur hjälper den er?
- Den inre ledningen får ett oerhört mycket bättre underlag än tidigare för att fatta rätt beslut om vilka resurser som behövs på olyckplatsen. I praktiken kan den givetvis rädda liv.
- Tidigare har befälet fått beskriva läget med ord, men det kan aldrig ge samma kompletta bild som en videosekvens.

Hur länge har ni använt den?
- Vi har kört det som ett projekt under ett år. Och det är ännu i projektform. För att vi ska optimera nyttan med den måste vi hitta fram till bra rutiner kring användningen av lösningen. Idag filmas det lite sporadiskt, vilket leder till att alla i den inre ledningen inte heller använder möjlighet att gå in och titta på det som filmas.

Ser du andra nyttor för verksamheten med den här tekniken?
- Den är en stor hjälp vid efterarbetet, när en insats ska rapporteras och dokumenteras. När befälet filmar kan han samtidigt kommentera vad som händer och i filmen syns också tiden så att det är lätt att knyta olika skeenden till rätt klockslag.

Vad behöver förbättras innan den kan ingå som ett ordinarie verktyg?
- Det är som sagt främst vanan att använda den. Sen vore det bra om funktionen kunde läggas in i den vanliga mobilen. Som det är nu måste befälet använda en speciell telefon, som förvisso är en helt vanlig Nokia fast med den här applikationen installerad.