Det var forskare från Penn State och Duke universiteten och processortillverkaren Intel som gjorde undersökningen. De använde programmet TaintDroid för att upptäcka den verkliga kommunikationen från Android-mobiltelefonerna.

Hälften av de undersökta programen skickade personuppgifter till reklamservrar. Ett av programmen skickade användarens GPS-koordinater var trettionde sekund.

I reglerna för Android-program ingår att programmet måste be användaren om lov att nå vissa personuppgifter. Men det finns inget tekniskt hinder för program att be om uppgifter för ett ändamål och sen använda uppgifterna på ett annat sätt. Att göra styrningen mer finkornig skulle ta bort enkelheten i tillämpningarna, apparna.

Enligt forskarna kan många användare vinna på att få riktad reklam, men då behövs samtycke.

Programmet TaintDroid
väntas bli allmänt tillgängligt inom kort.