Sedan jag började titta på affärssystem är det en sak som alltid stört mig: mätningen. Här har vi ett system som på ett rent ut sagt magiskt sätt samlar på sig all information – sträcker sig runt hela bolaget och in i våra leverantörer och kunder, i våra samarbetspartners och skatteplanerare. Hur kommer det sig att vi, trots detta, ännu inte har ett bra sätt att mäta om investeringen blir lyckad eller inte?

Vän av ordning är här snabb med att lyfta fram kausalitetsproblematiken. Att det är svårt att isolera själva investeringen i ett system från den övergripande verksamhetsomställningen. Att det är en förändring som slår på samt­liga delar av verksamheten. Men nog skulle man väl ändå vilja hitta ett sätt att mäta effekterna. Och tro’t eller ej, men vi börjar faktiskt komma en metod på spåren!

Forskningsmässigt har man stångat sitt huvud blodigt mot detta sedan så långt tillbaka som någon kan minnas. Under 1990-talets sista år började man för första gången på allvar göra empiriska studier av relationen mellan investeringen och finansiella nyckeltal. Det man fann var att det fanns en positiv effekt på både resultat och aktie­ägarvärde, men detta är enligt min åsikt att skjuta lite för långt från målet. Varför nyttjar man inte på ett bättre sätt den data som vi har tillgänglig i systemen för att komma närmare betydelsefulla ­resultat?

Det är just detta vi nu har gjort. Vi tog (med hjälp av ett konsultföretag) transaktionsdata från två års order-kassaprocess hos ett antal grossister och började tillsammans med vetgiriga Masters-studenter vrida och vända på siffrorna. Det vi fann var att den genomsnittliga förbättringen av denna process (produktivitetsmässigt) var 3 procent under post-implementationsfasen.

Det här är ju ingen direkt kärnfysik, men det stör mig att man inte tidigare har gjort denna typ av analys. För om vi kan ta ett steg mot produktivitetsrelaterade mått, istället för att fokusera på finansiella ändpunkter, så kanske vi på allvar kan säga hur en investering i ett affärssystem fungerar.

Och varför har inte denna typ av analys gjorts tidigare
och marknadsförts av affärssystemsleverantörerna själva? Kan det vara så att de inte riktigt vågar stå för vad deras produkter levererar? Eller vad kan det finnas för orsak?

Mer mätning, snälla! Om någon ska lyckas få klarhet i frågan om lönsamheten av affärssystem så tror jag att det måste börja på leverantörssidan. ]