För andra gången har WWF Sverige tillsammans med Gartner tittat på hur företag förhåller sig till klimatfrågan. Förra gången undersökningen gjordes, för två år sedan, sågs den framför allt som ett problem. De jobbade i princip bara med att sänka sin egen energiförbrukning och sälja energisnålare utrustning.

Idag ser bilden annorlunda ut, enligt Dennis Pamlin som är en av dem som har arbetat med undersökningen. Antalet företag som ser affärsmöjligheter inom området har ökat markant.

Vilka affärsmöjligheter handlar det om?
- Det är helt enkelt utveckling och försäljning lösningar för exempelvis telekonferenser, kommunikation, andra distansarbetslösningar och teknik för smarta hus. De finns inom ett brett område, säger Dennis Pamlin.

Men det är en sak att företagen börjar se affärsmöjligheter. En annan hur väl de når ut på marknaden. Ännu är antalet företag som verkligen har gett sig in i det här nya affärsområdet – teknik för en hållbar utveckling – tämligen litet.

De fem främsta är HP, IBM, Cisco, Fujitsu och BT, enligt undersökningen. Dennis Pamlin nämner även Siemens som ett gott exempel, och pekar på deras aktuella kampanj om hur deras lösningar kan hjälpa kunderna att agera miljömässigt smartare.

- Men ingen leverantör lyfter fram de här lösningarna som något som har en explosionsartad potential. Det går fortfarande långsamt. Ännu ser de flesta inte att de sitter på en guldgruva, säger han.

Lagar och regler hindrar
Dennis Pamlin menar att förutsättningarna faktiskt inte är särskilt goda. Och att det som främst krävs nu är ändrade ramverk och bestämmelser som gynnar, eller åtminstone inte missgynnar, företagen.
- Om du tar bilen till jobbet kan du få skatteavdrag. Men om du installerar ett videokonferenssystem hemma eller bygger ut ditt hus för att kunna jobba hemifrån mer får du istället betala mer skatt. Det är ett exempel på hur reglerna missgynnar företag som försöker ge sig in i det här.

It står för två procent av de globala utsläppen, men kommer enligt Dennis Pamlin att vara den bransch som har den absolut största möjligheten att bidra till att minska utsläppen från övriga delar i samhället.