Att infartsparkera innebär att man ställer bilen vid bussen eller tåget och fortsätter till jobbet med kollektivtrafiken. Infartsparkering minskar trafiken – och ger miljövinster. I närförorten Sickla har SL genomfört testprojektet ”Smart Infart”, där man med mobilen i centrum försökt få fler att infartsparkera.

– Vi vill använda mobilen för att underlätta för blandresenärerna, de som ibland tar bilen och ibland åker kollektivt, att ställa bilen oftare, säger projektledare Mats Nyström.

Under testperioden har 160 resenärer fått tillgång till en mobilsajt som de kunde logga in på med en pinkod. På sajten fanns bland annat realtidsinformation om hur många parkeringsplatser som var lediga.

– Det gör att man kan se hur många platser som finns kvar redan när man lämnar barnen till dagis. 'Sex platser kvar – då ska jag nog hinna'.

Livspusselhjälp
Mats Nyström berättar att det finns tre utmaningar med att få fler stockholmare att infartsparkera. Den första är tillgängligheten – att det ska finnas en plats ledig när resenären kommer. Den andra är synliggörandet: Var finns hållplatsen? När är nästa avgång? Den tredje utmaningen är hur man belönar dem som väljer att parkera och åka vidare kollektivt.

– Tanken är att fila ner osäkerhetströsklarna kring parkering och hur man reser vidare. Och det krävs belöningar, för det är svårt att få folk att förändra sina resvanor. Det räcker inte med att sätta in extrabussar. Vi vill ge resenärerna känslan av att det är smidigt, att vår mobilsajt är något som hjälper dem i livspusslet, säger Mats Nyström.

För att lösa tillgänglighetsproblemet satte SL upp bommar vid infartsparkeringen, som bara kunde öppnas med ett SL-kort. Dessutom fanns en skylt på motorvägen som visade antal lediga parkeringsplatser och när nästa anslutning skulle avgå.

Bonustjänster ska locka fler
För att göra mobilsajten ännu mer nyttig har SL valt att samarbeta med ägaren till Sickla Köpkvarter, där infartsparkeringen ligger, och med Nacka kommun. Tillsammans har man kopplat på erbjudanden och bonustjänster. Resenärerna har till exempel kunnat boka tandläkartid på mobilsajten, de har fått erbjudanden om en gratis kopp kaffe och rabatter, de har kunnat förbeställa mat i lunchrestaurangen med mera.

– I framtiden kan man även tänka sig att matkassen står packad och klar när du kommer, att du identifierar dig med ett mobilt id och blir debiterad automatiskt, säger Mats Nyström.