När Wikimedia Foundation, som bland annat driver Wikipedia, skulle forma en ny strategi tog vd Sue Gardner en rejäl risk. På styrelsens uppdrag skapade hon ett projekt där användarna av Wikipedia – vem som helst alltså – fick styra hur strategin skulle se ut.
– Det är det jag är mest stolt över under min tid som vd på Wikimedia Foundation. Men det var verkligen riskabelt. Det skulle ha kunnat gå riktigt fel, säger hon till CIO Sweden när vi träffas i samband med hennes Sverige-besök i veckan.

Men det gjorde det inte. Det uppstod bra diskussioner och stiftelsen fick in många bra förslag. Hennes största farhågor – att ingen skulle delta, eller att arbetet skulle fastna i verbala bråk om triviala ting, eller att ingen skulle bry sig – besannades inte.

Hon berättar att över 1 000 personer deltog i projektet under ett år på frivillig basis. Arbetet skedde inte bara med hjälp av projektets wiki och blog, utan också via e-post, webbkonferenser och över telefon.
– Det var fascinerande att se vilket engagemang och vilken kunskap som finns hos användarna. Jag tror inte att någon har gjort något liknande tidigare och kanske aldrig kommer att göra det.

Den nya strategin handlar till en del om kraftig expansion när det gäller teknik. Infrastrukturen ska utvecklas för att skapa en högre säkerhet och bättre tillgänglighet. Men framför allt handlar den om att skapa en jämnare fördelning bland de som lämnar innehållsbidrag till Wikipedia. Idag står exempelvis Sverige för en oproportionerligt stor del av informationen i uppslagsverket.
– Därför öppnar vi nu ett kontor i Indien, för att bättra kunna driva arbetet med att öka möjligheterna att få fler indier att bidra till Wikipedia. Det är nödvändigt för att öka antalet artiklar och höja innehållets kvalitet, säger Sue Gardner.

Harvard Business Review har uppmärksammat Wikimedia-stiftelsens strategiarbete och menar att den här typen av ”öppen” strategiplanering är något som skulle kunna gynna även vinstdrivande företag. En uppenbar fördel, enligt artikeln, är att lojaliteten hos organisationens eller företagets målgrupp ökar när de känner sig delaktiga. Det var också en av anledningarna till att Wikimedia valde metoden.