För 2,5 år sedan tog försäkringsbolaget If ett brett grepp om miljöfrågan. 100 åtgärder spikades i programmet ”If till 100”. Varje punkt blev mer eller mindre ett eget projekt. Ett av de största var en stor satsning på videokonferenser som alternativ till resor. Projektet föll väl ut – sedan start har resorna minskat med 45 procent.
– Den stora utmaningen har varit att gå från en resekultur till en möteskultur, säger miljöchefen Kenth Edström.

Hur lyckades ni med det?
– Först och främst – att utrustnin­gen vi valde var lättanvänd var avgörande för framgången. Vi satsade på att hitta den teknik som var enklast och mest funktionell, inte nödvändigtvis häftigast. Det är också otroligt viktigt att vår koncernledning har gått i bräschen och använder systemet, det ger rätt signaler internt.

Hur ser lösningen ut?
– Det är ett heltäckande system för videokonferens från Tandberg. Via intranät kan våra anställda i Stockholm, Oslo och Helsingfors boka tid för att, när tiden är inne, sätta sig i mötesrummet. Allt startar automatiskt. Det enda de behöver tänka på är att vara tillräckligt nära kameran.

Vad var affärs- och miljömålen, och i vilken grad nådde ni dem?
– Målet var att minska resorna med 10 procent första året och 15 procent på två år. Redan första året sjönk antalet resor med 20 procent och idag har de minskat med 35–40 procent, vilket är över förväntan. Eftersom resandet står för 70 procent av våra koldioxidutsläpp är det en betydande miljövinst och i reskostnader spar vi 30–40 miljoner kronor.

Ger projektet affärsvinster?
– Inte direkt, men vi har fått en effektivare hantering och en bättre plattform för möten. Ett stort projekt vi har genomfört nu är ”Automatiska skadeprocesser”. Här deltar 60–70 personer från alla länder. Förr behövde man mötas på samma plats. Nu satte vi istället upp lokala kontor där deltagarna kunde mötas via länk. Det blev mycket uppskattat.

Hur har de anställda reagerat?
– Det har spridit sig som ringar på vattnet. Alla vill testa systemet!

Varför har det gått så bra?
– Alla tekniska pusselbitar fungerade direkt – på samma sätt överallt. Det gjorde det lätt för alla att komma igång. Dessutom hade vi ett bra verktyg för att kartlägga folks resor – även det bidrog säkert till framgången.

Är det något i projektet som är extra innovativt, tycker du?
– Hur vi jobbade på bredden med koncernledningens attityd, och den teknik vi valde. Mest imponerande är att attityden ändrades så snabbt!

Är personalen miljömedveten?
– Vi har bra verktyg för att mäta miljöpåverkan. Alla nyanställda får en åtta timmars utbildning där miljö är en del. Dessutom har alla möjlighet att genomföra en e-learning. Det speglar värderingen inom If .

Fakta

IT-stöd ... Tandberg
Berörda system ... Intränät och uppsatta system på ett 60-tal kontor i Norden
Användare ... 7 000 i Norden, Baltikum och Ryssland
Miljövinst ... 70% av koldioxidutsläppen kan härledas till
resor, och resorna har minskat med 40 procent