Inställda tåg och djupfrysta spår, rasande passagerare och allmännt informationskaos. Förra vintern blev en katastrof för SJ. Det får bara inte upprepas i år, det är alla på SJ fast beslutna om.

– Det finns en stark revanschlust efter förra vintern. Alla vill att vi ska bli mycket bättre till den här vintern som kommer, så stödet för mitt arbete med att förbättra informationsflödet är väldigt stort, säger Jan Fecko, som tillträdde tjänsten som it-direktör den 23 augusti och som drogs till jobbet på grund av ”utmaningen”.

Vilken är SJ:s största utmaning nu, skulle du säga?
– Det är just vintern, det fokuset överskuggar det
mesta. ”Återtåget” är vårt interna arbetsnamn på alla
åtgärder som vidtas. Det har man jobbat hårt med sedan
i våras, ett bra tag innan jag tillträdde, alltså.

På vilket sätt kan it bidra till detta ”återtåg”?

– På en övergripande nivå handlar det om att förbättra it-stödet till verksamheten. Att det behövs blev extra tydligt i vintras. Informationsbehovet var enormt, och bristen på information var ett av de stora problemen.

Vad var det som inte fungerade, anser du?
– Den egna informationsförsörjningen var alldeles för långsam. Det som händer nu är ju att folk sitter med smartphones på tågen och kopplar upp sig mot Aftonbladet – och får snabbare information via externa kanaler än våra egna. Så får det inte vara, så en väldigt viktig bit blir att se till att vår personal alltid har fullständig information, exempelvis om förseningar och inställda tåg.
Det är jobbigt när Aftonbladet är snabbare än SJ.

Hur ska ni göra för att bli bättre och snabbare?

– Frågan vi har ställt oss sedan i våras är: ”Hur kan vi på ett så enkelt sätt som möjligt få fram information till vår personal snabbare och bättre?” Det behövs kanske inte så stora investeringar, men det gäller att tänka till! Så det vi har tittat på är vad vi har för information, var den ligger och hur den ska spridas. Vi har en massa att gräva fram i våra skattkistor – utmaningen blir att sprida det!

Hur gör man det?
– Det är faktiskt inte så svårt, men man måste som sagt tänka till. Vi har arbetat fram en ny informationsstrategi och skapat en målbild för 2015 som beskriver hur informationsflödet ska stötta personal ombord, i butikerna och på vår kundtjänst. Mer konkret inför vi ett bpm-system, business process mapping, där vi definierar informationsflödet och hur det ska spridas.

Vilket är ditt uppdrag i det här arbetet?
– Att se till att vi når målbilden – att organisationen får en god informationsförsörjning. I det jobbar jag med allt från att ta fram strategier till konkreta saker som vilket it-stöd vi ska ha i botten och vilken sorts telefon vi ska ha ombord på tågen: Android, Iphone eller något specialverktyg.
– Ett av mina huvuduppdrag är också att skapa en ny styrmodell för it som fungerar på strategisk, taktisk och operativ nivå. Och att bilda de forum, mötesplatser, som fungerar på de olika nivåerna. Så att it och verk­samhet närmar sig varandra och kan fatta beslut ihop.

Vad mer kommer du att göra de närmsta månaderna?
– En viktig sak nu inför vintern är att sätta upp rutiner för att hantera olika väderorsakade ”krislägen”. Inom hela SJ har vi börjat skilja på nivå 1, 2 och 3-lägen, där vi följer olika rutiner beroende på läge, så inom it tittar vi på vår del. Om det blir katastrofväder och inga tåg går, hur jobbar vi då? Jo, då ska vi höja beredskapen och priori­tera lite annorlunda vad gäller systemnyttjande och informationsförsörjning. Det blir exempelvis hårt tryck
på webben, så då ser vi till att tilldela mer bandbredd och resurser och gå ut med mer fokuserad information.

Hur kommer resenärerna att märka det här?
– Det är just detta, att webben styrs om till mer foku­serad info när det blir kris.”Går mitt tåg? Vilka andra vägar kan jag åka?” Sådant kommer att vara i fokus på sajten. Plus att personalen på tågen och i vår kundtjänst kommer ha tillgång till helt uppdaterad information.

Hur ser it-organisationen ut som ska klara det här?
– SJ:s it är en beställarorganisation, vi är bara 30 personer och har allt outsourcat, drift, förvaltning, nyutveckling och help­desk. Vår roll är att fånga upp behov och styra våra partners. Så en stor utmaning är att få till alla processer genetmot dem, så att de vet att ”nu har SJ gått in i kategori 2-läge” och vad det kräver av dem. Vi har åtta viktiga sourcingpartners, varav tre verkligt stora, och vi sysselsätter 470 externa medarbetare via dem.

Vilka är dina viktigaste egenskaper som ledare?

– Jag anställdes för min erfarenhet av att leda stora förändringsresor, och mitt jobb med styrmodeller på Telenor. Sedan måste jag också ha en god förståelse för affären i min roll. Där har jag mycket att lära, så jag kommer att åka mycket tåg och träffa kunder! Första månaden lade jag enormt mycket tid på interna möten. Jag ville träffa alla kontaktytor på alla nivåer, för att lyssna in vad SJ gör och vad man har för förväntningar på it.

Vad är roligast med jobbet?
– Jag gillar ju förändring, så bara det att vara ny och lära känna företaget och sätta igång och försöka utforma alla planer är väldigt roligt i sig. Dessutom är det en fantastisk utmaning att få vara med i den här revans­chen. Hela organisationen är så fokuserad på en sak – det blir mycket jobb, men det ger en otrolig energi! AH

Fakta

  • Titel … It-direkör på SJ
  • Familj … Hustru och tre barn, 8, 6 och tre år gamla
  • Intressen … Familjen, löpning, skidåkning
  • Senast lästa bok… ”The First 90 Days”, om att börja på nytt jobb
  • Äter helst … Allt!