ENISA, EU:s organisation för it-säkerhet uppmanar alla EU-länder att inrätta en särskild it-enhet med ansvar för incidenthantering i samband med it-brott. Det övergripande syftet är att höja it-säkerheten inom unionen bland annat för att säkerställa stabila och välfungerande samhällen och finansiella marknader.

Nu har de tagit fram en guide och riktlinjer för hur en sådan grupp borde arbeta, med avsende på sådant som organisation, arbetsflöden och regelverk. Målgruppen är främst just it-säkerhetsenheter på statlig nivå, men ENISA menar att den också är nyttig för andra motsvarande grupper.

ENISA står för European Network and Information Security Agency och bildades 2004.

Guiden finns
här.