Mobila enheter som smartphones och pekplattor ökar kraftigt hos företag. Och enligt såväl CIO:er som analytiker är detta bara början. Den här utvecklingen skapar rejäla utmaningar för företagen. I synnerhet då många anställda tar med sig sina privata enheter och använder i företaget.

CIO Sweden frågade nio CIO:er och it-chefer hur de hanterar den här trenden. Och några har hygglig koll och något som liknar en strategi, andra ligger rejält efter.

Martin Hagberg, Medstop

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Samtliga på stabs- och chefsnivå använder mobiltelefon även för mejl. Vår trend är fler och fler smartphones, framför allt Android som vi formellt stödjer, men även iPhones. De flesta är företagets.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Olika mobilmodeller som inte fungerar direkt.

Hur hanterar du dem är ett admin- och säkperspektiv konkret?
– Det ger en massa merjobb för felsökning. Vi bygger rutiner för färdigkonfigurerade mobiler vid inköp.
– Vi kör Sony Ericsson X10 och X8, Samsung Galaxy S samt Nokia E72 som enda val.

Hur ser strategin för dem ut?
– Vi ska minska administrationsbehovet och jobbar bland annat med att låta användarna göra inställningar för enheterna själva och ge dem enklare tillgång till självhjälp.
– Säkerheten bollar vi ständigt med it-driften som ligger hos Qbranch.

Finns några begränsningar för de anställda?
– Snarare tvärtom. Vi ger tillgång till Outlook Anywhere, mejl i mobilen, webbmail, VPN-acce, fjärraccess via inloggning av vissa tjänster och Offline Folders för maximerad mobilitet

Karl Ageberg, Lunds universitet

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Andelen ökar konstant. Framför allt när det gäller Android, Iphone och Ipad. Privata enheter dominerar.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
–Väl fungerande trådlöst nät! Möjliggöra access till anpassade interna informationskällor.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?
– Användarna sköter administrationen själva. Jag fokuserar på att säkra infrastrukturen.

Hur ser strategin ut?
– Fortsatt tillåtande inställning, fokus på ”bring your own technology” Detta är bara början!

Jörgen Sandström, Värmdö kommun

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?

– Ett par hundra hos oss i Värmdö. Mest smartphones, en mindre del av dem är de anställdas egna.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Användarnas aningslöshet och okunskap över hur kostnadsdrivande denna utveckling är. I stora organisationer är det miljonbelopp plus all extra support som ingen vill betala för men som alla ska ha.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkperspektiv?
– Vi försöker att få dom att lova att ha skärmsläckare, vi övergår till företagsspecifikt APN för att få spårbarhet.
– I övrigt så kan man bara hoppas på att han där ovan minskar okunskapen för problemen med denna hype.

Hur ser strategin ut?
– Strategin är att hitta möjligheter att knyta den externa kommunikationen mot vår interna kommunikation för att få spårbarhet. Vi gör lathundar åt de anställda och ger rådgivning för att minska dumhet och support.


Sören Berglund, Umeå Universitet

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Ett par tusen. Antalet är kraftigt stigande för smartphones och pekplattor. Samtliga är företagsenheter.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Backup, lagring och tillämpningar.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?
– Som vanliga klienter med certifikatbaserad nätaccess.

Hur ser strategin för dem ut?
– Vi saknar strategi.

Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Många, vi vill att medarbetaren skall vara effektiv i alla lägen så mobilitet uppskattas. Sen är det alltid upp till verksamhetscheferna att besluta om utrustning för individen.
– Det är mest bärbara datorer, men också smartphones. Privata enheter utgör en mycket liten del, men de är lika välkomna som företagsenheter.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Utmaning, du menar möjlighet! Har man en bra portal för externa användare så spelar väl enheten ingen roll, eller vem som köpt den. Det är bara bra att grejerna och applikationerna används.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?

– Det sköts i gränssnittet från internet till oss, vår Citrixportal är lika för alla, hemdatorer, bärbara datorer, Ipads, Iphones.

Hur ser strategin för dem ut?
– Om man vill ansluta är det via våra portaler. Vi tittar på en två-faktorsinloggning nu men har förlitat oss på Citrix certifikat hittills.

Finns några begränsningar för de anställda?
– Nej, egentligen inte. Man når nästan alla funktioner från sin mobila enhet, bara man har internet.


Joakim Pettersson-Winter, Röda korset

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Vi har cirkaa 70 användare med mobila enheter idag och trenden är ökande i relation till totalt antal anställda.
– Det är nästan uteslutande smartphones, som är företagsenheter. Vi har än så länge inget erbjudande för läsplattor och vi supporterar inte egna enheter.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Ingen egentligt stor utmaning existerar än så länge. Men självklart finns det frågor och önskemål om modeller som inte ingår i vårt standarderbjudande. Därför är det en viss utmaning att förklara varför vi valt att standardisera vårt utbud till ett fåtal produkter.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?

– Möjligheten att fjärradmininistrera mobila enheter finns.

Hur ser strategin för dem ut?
– Vi kommer att verka för att öka användbarheten genom att tillföra nya funktioner på de mobila enheter vi har, exempelvis med applikationer för åtkomst till crm-system och dokumentdelning.
– Vidare tittar vi på att ta fram appar för vissa specifika behov. Säkerhetsaspekten följer naturligt med i dessa planer.

Vilka är övriga utmaningar?
– Att hantera risken att påtryckning från användarledet via chefsledet leder till press att avvika från standard och tekniska vägval.

Eva Aronsson, Milko

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Cirka 300 användare har mobiltelefon och/eller bärbar dator. Det rör sig om såväl Iphone som andra smartphones.
– Företaget tillhandahåller Smartphone typ HTC Desire för avancerade användare. För dyrare mobiltelefoner måste den anställde själv betala mellanskillnaden mellan den avancerade modellen.

Hur ser strategin för dem ut?
– Viss administration hjälper vi till med.
– Vi kommer att se över säkerhetsaspekten. Användarna kommer åt internet och mejl samt kalender. Övriga Milko-system nås inte från mobilerna.

Vilka är övriga utmaningar?
– Att säkerhetsmässigt hantera chat, dropbox etcetera där önskemålen ökar.

Joel Tostar, Sundsvalls kommun

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Antalet supporterade smartphones är noll. Det finns många därute men utan större kontroll.
– Vi kommer i mars ta börja ta tag i detta! Trenden är krav på ökad mobilitet

Vad är det för enheter och är de egna eller företagsenheter?
– Bara företagsenheter men jag tror att kravet på möjlighet att nyttja egna kommer.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Skapa tjänster samt att rulla ut och hitta acceptans för styrning av hantering av mobiler.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?

– De tjänster som vi levererar har vi koll på. Vi saknar dock kontroll på mobilsidan.

Michael Exenberger, Bufab

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?

– Cirka 20 procent av användarna. Det rör sig mestadels om företagets telefoner

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Vi försöker undvika att låta våra begränsningar i resurser hindra folk, men behovet av virusskydd etcetera för telefoner är de facto där.
– Vi kommer eventuellt att låta någon extern part sköta de mobila enheterna.
– Dock finns inga större betänkligheter ur säkerhetsaspekter då vi inte är en bank eller en sjukvårdsinrättning, utan ett normalt trading- och tillverkningsföretag

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?
– Vi tillåter Exchangesync samt om man har tillgång till en ICA-klient får man köra Citrix precis som i en pc. Telefonerna är inte säkrade i dagsläget men vi sparar inte information av värde i telefonerna. Det enda man riskerar är att få en telefon ”kapad” och därmed kan ett enstaka konto komma på drift.
– Men vi har god koll på om det finns mer än en inloggning och varifrån den kommer. Och som sagt, vi är inte NASA.

Hur ser strategin ut?
– Vi ligger efter här.

Dan Jonsson, Rusta

Hur många använder mobila enheter i sitt jobb?
– Cirka 40 procent och ökande. Det är smartphones och Ipad. De flesta är företagets enheter.

Vilken är den största utmaningen för dig i detta?
– Säkerheten.

Hur hanterar du dem administrativt och ur ett säkerhetsperspektiv?
– Företagets pc-datorer har säkerhet och får full access. Smarta mobiler och Ipads får endast internet åtkomst – ej filer eller annan resurs inom företaget.

Hur ser strategin ut?
– Lokal antivirus och brandvägg kommer bli standard på företagets enheter.