Det var gott om Ipad-plattor på CIO Megatrend i förra veckan, CIO Swedens stora trendseminarium. Men åtminstone en av deltagarna avslöjades med en Android-platta, Simon Lindgren, it-chef på Enköpings kommun. Vi kunde inte motstå att fråga varför han inte valt ikonen bland pekplattor.

Simon Lindgren, it-chef Enköping

Simon Lindgren, it-chef på Enköpings kommun, använder Dropbox för distribution av allmänna handlingar.
Varför en Android-platta och inte hajpen för dagen, Ipad?
– Jag är mer intresserad av Android-plattformen än Ios eftersom den är öppen. Det underlättar när vi ska ta in den i vår it-miljö.

Men ni har Ipad-plattor också?
– Ja, men det är ett privat initiativ av en politiker som tagit in den. Och i och med det har det blivit ett stort intresse hos andra politiker att använda den typen av enheter för att läsa handlingar.

Hur används plattorna i verksamheten?
– Vi distribuerar allmänna handlingar som politikerna och tjänstemännen behöver via Dropbox. Så vi har ingen stor manuell hantering för det heller. Vi publicerar på ett ställe så slår det igenom på alla datorer.
– På så sätt sparar vi mycket arbete och kostnader för utskrift och distribuering av fysiska handlingar. Sen finns ju också miljöaspekten med i det här.

Ser du några problem med att använda Dropbox för det här?
– Nej, inga säkerhetsmässiga. I dagsläget så distribuerar vi inte heller ut sekretessbelagd information, utan bara allmänna handlingar.

– Dessutom är ju trafiken mellan datorerna och Dropbox krypterad och även när den lagras där.

Hur mycket nytta respektive prylintresse styr det här egentligen?
– Det är ju främst nyttan med den här typen av produkter vi ser, främst att slippa skriva ut och distribuera handlingar i pappersform.