It-ministerns nya rådgivande grupp, Digitaliseringsrådet, får en central roll i framtagandet av den övergripande it-planen Digital agenda. Gruppen består av 27 personer. Anette Holm, it-direktör på Stockholms stad, är en av dem.

Anette HolmVarför tror du att du valdes in i rådet?
– Som it-direktör i Stockholms stad representerar jag en stor kommun som länge har arbetat med frågor om e-samhället och här finns en stark politisk ambition att vara framgångsrik inom detta område.

– Stockholms stad har flera viktiga strategier för sin e-utveckling, exempelvis en e-strategi, en strategi för grön it och en strategi för e-hälsa.

– En viktig grundförutsättning är också att vi genom stadens bolag Stokab har ett kraftigt utbyggt fibernät. Vi har idag ett 50-tal helautomatiska e-tjänster. Vi har byggt upp en infrastruktur för detta och vi har utvecklat ett e-arkiv.

– Vi har också ett högt it-säkerhetstänkande. Nyligen utsågs Stockholms Handelskammare Stockholms stad som bästa kommun när det gäller e-förvaltning i den undersökning som görs årligen.

Varför tackade du ja?
– Jag deltar i många sammanhang på regional och nationell nivå och representerar Stockholms stad i e-förvaltningsfrågor. Jag finns exempelvis med i SKL:s nationella styrgrupp för e-samhället, i styrgruppen för utveckling inom it i vård och omsorg och i länets it-forum.

– När it-ministern nu vill utveckla en strategi för att tillvarata de möjligheter som tekniken ger för att utveckla en digital agenda för Sverige, vill jag förstås vara med och påverka och dela med mig av våra erfarenheter när jag får tillfället.

Vilka utmaningar ser du?
– Det finns väldigt många utmaningar! Trots att Sverige internationellt positionerar sig bra finns mycket kvar att göra. Sveriges kommuner och myndigheter måste öka takten.

– Ett antal viktiga förutsättningar måste komma på plats. Det kommer att krävas tydliga mål, kraftfull styrning och ledning samt resurser för att omsätta målen i praktiken.

Vad kommer du främst att driva eller delta?
– Jag vill gärna delta i diskussonen inom alla områden som bidrar till att vi får större innovation och delaktighet, enklare vardag för enskilda personer och företag, högre kvalitet och en effektivare verksamhet. Det handlar både om infrastrukturella frågor som exempelvis behovet av säker identifiering och säker informationsöverföring över internet, men också standardisering, kompetensutveckling och utveckling av e-förvaltning.
– Vi behöver också åstadkomma ett mer hållbart samhället med hjälp av den digitala agendan.

Ser du några utmaningar med anledning av att rådet består av så många personer?
– Jag tycker det är bra att it-ministern valt personer som har erfarenheter från olika delar av samhället. Det finns alltså stora förutsättningar att spegla olika synpunkter och fånga många aspekter av samhällslivet.

Kommer du att ha nytta av deltagandet som it-direktör? Hur?
– Det är jag helt övertygad om att jag har. Samtidigt som jag kan bidra, får jag också möjlighet att ta del av andras erfarenheter och perspektiv. Även om Stockholms stad har kommit långt inom detta område, skall vi utveckla Stockholms stad ytterligare!