Det finns 156 kokböcker på Adlibris. Snart kommer ytterligare en, Kokbok för chefer & vanligt folk. Men den handlar inte om mat, utan om ledarskap.

– Jag ville skriva en bok om ledarskap som är kul att läsa, men har ett allvarligt budskap, berättar författaren Astrid Boisen.

Hon är konsult och arbetar bland annat med kommunikation och ledarskap. I boken utgår hon från sin egen karriär som chef och presenterar tips och förhållningssätt i 47 ”recept”, vart och ett på ett eget uppslag. Den röda tråden i boken är att ett bra ledarskap handlar om kommunikation, inte om exempelvis retorik eller att vara karismatisk.

– Nej, ett gott ledarskap kräver att du lyssnar på den du kommunicerar med. Att du inser att kommuikationen sker på mottagarens vllkor, inte på dina, säger Astrid Boisen.

Hon började förstå vad som fungerade för en ledare redan när hon hade sitt första jobb som chef i slutet av 70-talet. Hon ville vara bäst och såg till att ingen skulle kunna sätta henne på plats. Hon var en retorikens mästare. Men genom en händelse där en av medarbetarna hade uppdagat ett misstag hon hade gjort – men inte vågat säga det till henne – insåg hon att hon var en ”pina i baken” på dem.

– Ingen vågade säga något till mig som inte var genomtänkt, eftersom jag hela tiden hade som mål att vara bäst.

Boken innehåller fler exempel på bra och ibland misslyckat ledarskap från hennes egen karriär.

– God kommunikation och gott ledarskap handlar inte om en fix och färdig ”så gör man alltid-metod” utan mera om inspiration till utveckling.

Varför skrev du den just nu?

– Jag har ofta fått frågan när jag arbetar ute i projekt om jag inte har skrivit någon bok. Så när vi gick in i lågkonjunkturen och jag inte fick lika mycket att göra som konsult fick jag tid att arbeta med boken, som jag av och till funderat på genom åren.