Bland det första Johan Tömmervik gjorde när han tillträdde tjänsten som CIO på SKF var att omorganisera it-funktionen.Tidigare hade man haft en enad it-avdelning, där samma personer arbetade med såväl projekt som förvaltning och drift. Det Johan Tömmervik gjorde nu var att dela upp den i två enheter med olika fokus. På så vis blir it-arbetet mer transparent för den övriga verksamheten, dessutom kan man jobba mer effektivt med både projekt och drift, anser han.

– Genom att separera sätter du fokus på olika saker. Du kan få dem som jobbar med projekt att verkligen lyfta, att bli bra på att leverera projekt med rätt kvalitet, till rätt kostnad i rätt tid. Och du får ökat fokus på kvalitet och kostnadeffektivitet i den dagliga leveransen, säger han.

– Det går inte att driva en verksamhet där man får störningar för att de som ska sköta den dagliga driften är upptagna i olika projekt, eller förseningar i projektleveransen för att folk har fullt upp med att sköta driften.

Johan Tömmervik kom till SKF för precis ett år sedan, i februari 2010, och kort därpå påbörjade han omorganisationen.

När vi möts har den nya organisationen bara varit på plats i några veckor, men han är full av tillförsikt. Han införde nämligen samma typ av upplägg på såväl sitt förra CIO-jobb på Volvo Cars, som på det dessförinnan, som CIO på Systembolaget.

– Jag börjar kunna det här nu! Men det finns såklart alltid mer att lära, och jag tycker fortfarande att det är roligt, säger han.

Förändringsprojekt av den här typen möts ofta av motstånd, men reaktionerna på SKF har hittills varit positiva, enligt Johan Tömmervik. De anställda tycker att det har blivit tydligare vad de ska göra.

– Jag tror att den största stressfaktorn för it-folk är att man har ansvar för både projekt och förvaltning och känner sig otillräcklig på båda. På det här sättet blir ens eget ansvarsområde tydligare, vilket minskar stressen. Jag tror också att man skapar en stolthet i organisationen – att alla känner att de gör det de är bra på, säger han.

Att skilja projektverksamhet från daglig förvaltning och drift passar kanske inte alla organisationer, påpekar Johan Tömmervik. Men i ett företag som SKF, där omsättningen och orderingången ökar kraftigt – och därmed också antalet projekt där it är en avgörande komponent, är det nödvändigt, menar han.

– Om du har väldigt lite projektverksamhet behövs det inte. Men vi går nu in i en fas där vi ska stödja SKF:s tillväxt, så jag ser framför mig en period av betydligt fler projekt och krav på allt snabbare leverans, så lär det se ut de närmaste fem åren. Och då måste vi ha fullt fokus på både förvaltning och projekt.

Det är alltså goda tider för SKF – och faktum är att Johan Tömmerviks ankomst sammanfaller med att konjunkturen började vända till det bättre. Den 75 man starka it-funktion han kom till då hade ett svårt år bakom sig och den var dessutom kraftigt nedbantad. Delvis ett resultat av att SKF några år tidigare hade valt att outsourca sin it – och att man i den vevan underdimensionerat beställarfunktionen.

– I ett slag flyttade det mesta av kompetensen över till en leverantör. Jag tror att man insåg efter hand att det inte var så lätt att styra det här kontraktet med en alltför liten it-stab internt och den har därför ökat successivt. Vi kommer att vara ungefär 100 anställda snart, men vi fortsätter att vara en beställarorganisation, säger han.

Jämte de anställda har Johan Tömmervik idag även ett 50-tal konsulter till hjälp.
It-avdelningen ifråga är utspridd över hela världen, precis som företaget, med sina 45 000 anställda. Och 90–95 procent av dem som faktiskt sköter SKF:s it befinner sig hos de kontrakterade underleverantörerna.

Att det går bra för SKF betyder naurligtvis inte att Johan Tömmervik kan slösa med it-budgeten. Långt ifrån!

– Hemligheten är att hela tiden jobba med underhåll och drift för att kunna tillhandahålla bättre service till bättre kvalitet och lägre kostnad. För om man inte gör det blir kostnadskostymen för stor när man går in i nästa lågkonjunktur, säger han.

I stora drag är SKF:s it-funktion, liksom hela SKF, organiserad i två parallella lager, i en matris. På nästa nivå är den uppdelad i fyra enheter, som alla servar SKF:s totalt tre divisioner, inklusive affärsenheter, samt sju centrala processorganisationer.

De fyra it-enheterna sysslar i tur och ordning med följande; med att se vilka behov verksamheten har (Business Demand Management), med att utföra projekt (Project Office & Professional Services, POPS), med drift och underhåll (Application Maintenance & Operational Services, AMOS) samt med teknik (Technical Services).

– Business Demand Managements uppgift är att balansera verksamheternas krav med vår leveransförmåga. De som jobbar där sitter och prioriterar ihop med verksamheterna och deltar i samtal i stort och smått, förklarar Johan Tömmervik.

När prioriteringen är klar kan det resultera i ett projekt, som då landar i POPS. Enheten AMOS har förvaltningsansvar för alla verksamhetssystem och helpdesk, medan Technical Services håller i nätverk, lagring, telefoni och pc-plattformen.

It-funktionens prioriteringar bestäms slutgiltigt av it-styrgruppen, SKF:s IT Board, ett forum med tolv medlemmar som möts en gång per månad. Här sitter, utöver Johan Tömmervik, processägarna från affärsprocesserna och divisionerna. I detta IT Board klubbas såväl den övergripande budgeten som alla projekt och investeringsförslag.

Så långt om organisationsstrukturen. Den är förvisso viktig, anser Johan Tömmervik, men det som fascinerar honom mest är medarbetarna – och det samspel mellan struktur, individer och ledarskap, som får dem att växa och prestera på topp.

– Som du vet kan man ha världens skickligaste spelare i ett fotbollslag, men utan ett bra spelsystem springer alla på bollen. Det gäller att ha en stark backlinje och ett starkt anfall, ett bra mittfält och en skicklig målvakt, och att alla gör sitt yttersta för att passa bollen till rätt position. Det är mitt jobb att leda den här gruppen så att vi blir samspelta, säger Johan Tömmervik.

Han trivs bra med sitt jobb, ”det är därför jag håller på”, som han säger. Den stora utmanin-gen idag är att möta konkurrensen från företag i Asien, där man kan få snabbare leveranser till lägre kostnad. Detta gäller både SKF i stort och inom it.

– Att hänga med i det tempot är en utmaning. För oss innebär det att vi också, som it-organisation, måste etablera oss betydligt i Asien, avslutar han.

Fakta

CIO på SKF sedan februari 2010

Affärsprioriteringar 2011: Att stödja SKF:s tillväxt på nya marknader.

Teknikprioriteringar 2011: Att byta ut föråldrad teknik och konsolidera system, i dag är det relativt vildvuxet

Bäst med CIO-jobbet: Att se ständiga förbättringar och att få vara den coach som hjälper till att ta fram det bästa hos spelarna.

Vad: Global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Jobbar även med teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning.

Omsättning: Januari–september 2010: 45,6 miljarder kronor (Helåret 2009: 56,2 miljarder kronor).

Antal anställda: Drygt 40 000 i mer än 130 länder.

Antal anställda på it: cirka 100

Affärens utmaning: Att möta den hårda konkurrensen från Asien

It:s utmaning: Att hålla kostnader och kvalitet under kontroll i en ständigt ökande it-portfölj.