1. Du måste spela spelet om du vill förstå hur det fungerar
Det enda sättet att klara en ny nivå i Angry Birds är genom att spela. Det samma gäller för teknik. CIO:er som stänger ner sociala medier, eller som bara tänker på att telefonerna måste passa företagsarkitekturen och inte får innebära en för stor säkerhetsrisk, måste förstå att om de inte sätter sig in i den nya tekniken och tillåter människor att använda den i jobbet, kommer ingen att lära sig vilka risker och möjligheter den för med sig.

2. Människor lyckas bäst när man ser deras unika talang

Varje fågel i Angry Birds besitter en rad unika talanger. De feta svart-vita fåglarna släpper ägg, de triangulära, gula fåglarna skär genom saker och de små blåa exploderar. Som CIO måste du lära dina anställda att hitta den perfekta balansen mellan deras passion och organisationens behov. Att se varje medarbetares talang är viktigt för att skapa en bra relation och plocka fram det bästa hos dina anställda. En CIO måste också kunna förutse vilka kompetenser företaget kommer att behöva i framtiden och bygga upp en it-avdelning med medarbetare som är skickliga inom olika områden.

3. Du kan inte ta igen en riktigt dålig start
Det är bättre att starta om från början. Erfarna Angry Birds-spelare kan redan de första sekunderna avgöra ifall de kommer att kunna slå tidigare rekord eller ifall de bara slösar tid. Ifall de slösar tid spelar de hellre om. CIO:er delar denna intuition för vad som fungerar och vad som inte gör det men många tillåter ändå att medarbetare fumlar sig igenom projekt som är dåligt genomtänkta. Istället för att acceptera att problemen ligger i processer och kultur försöker man lösa det tekniskt. CIO:er måste bli modigare och lite mer på sin intuition. Om man inser att ett projekt inte fungerar är det bättre att tänka över taktik och strategier och starta om från början.

4. Olika problem kräver olika
specialister
Rovios speldesigners byggde Angry Birds-miljön inspirerade av verkliga element som moln, trä och glastrianglar. Varje material representerar olika fysiska egenskaper, och varje material reagerar olika på olika fågelarter. Det här gör spelet mer komplicerat och mer intressant. CIO-yrket följer samma mönster. Den tid då en CIO kallade in en programmerare för att lösa ett problem är ett minne blott. Den som bestämmer användargränssnitt är vanligtvis inte samma person som den som fixar buggar eller nätverkar. För it-arbetare inom olika områden krävs olika specialkunskap och talang. Men i Angry Birds kan du inte hitta rätt egenskaper genom att outsourca, det kan lyckligtvis en CIO.

5. Släpp bomben på målet

Angry Birds har sina egna fysiska lagar men den praktiska konsekvensen är fortfarande densamma: om du släpper en bomb för långt bort, eller i ett område som är skyddat, kommer du inte att träffa målet. Om man översätter detta till CIO-termer handlar det om politik. Om du vill genomföra stora förändringar måste du tänka på affärsverksamheten och it-verksamheten som två delar av samma ekosystem. Du kan inte fixa med en lösning i ena änden och hoppas att den ska få genomslag i hela organisationen. CIO:er som önskar förändring måste avfyra sina politiska vapen med precision ifall de vill skapa en bestående förändring.

6. Långsamma förbättringar och stora genombrott

Att få höga poäng i Angry Birds är svårt. Majoriteten av de gånger du klarar en bana kommer dina poäng att vara sämre än ditt rekord, och många gånger klarar du inte banan alls. Om du vill ha bra poäng måste du vara tålmodig och acceptera att du långsamt blir bättre genom att ta till dig lärdomar från tidigare försök. Då och då byter du strategi och ibland upptäcker en ny taktik som leder till en synbar förbättring av poängen, men det är ovanligt.

Som CIO måste du inse att en högpresterande it-avdelning är svår att toppa. Om din avdelning inte är högpresterande så är sannolikheten större att förbättringen sker lite i taget utan att den tar något stort steg framåt. Det samma gäller för kundnöjdhet och tillförlitlighet i systemen. Bara för att förbättringar oftast sker stegvis bör man förstås inte sluta leta efter nya arbetssätt, en radikal upptäckt kan leda till stora förbättringar. Var strategisk men ta tillvara på innovation när den uppstår.

7. Att du klarat en uppgift betyder inte att du klarar alla
Alla Angry Birds banor är arrangerade på olika sätt men det finns många likheter. Så är det också med it, it utgör idag ett paraply som innefattar många specialområden. Att du är bra på en del av it innebär inte att du bemästrar alla områden.

För en CIO innebär det att du är uppmärksam på de anställdas styrkor och svagheter och att dina medarbetare kompletterar varandra på ett sätt som gör att du har tillgång till den kompetens du behöver. På organisationssidan innebär det att du erkänner när du inte har kunskap om någonting och tar dig tid att sätta dig in i och lära dig nya områden, alternativt att du tar in en partner som du litar på. Anta inte att ett framgångsrikt projekt betyder att nästa projekt också blir framgångsrikt. Du och din organisation måste alltid fråga er: Vad är det som är annorlunda den här gången, och hur ska vi möta de nya utmaningar som kommer med det här projektet?

8. Du kan aldrig göra samma sak på exakt samma sätt
Även om du gör exakt samma sak på exakt samma sätt så kommer du förmodligen inte att nå samma resultat. En situation i Angry Birds kan förefalla väldigt lik en annan men det finns alltid skillnader som man måste ta hänsyn till. På samma sätt är det för en CIO, även om situationen tycks vara densamma finns det alltid faktorer och omständigheter som skiljer sig åt och det gör att varje situation bör betraktas som unik.

Även om det handlar om utrullning av ett vanligt it-projekt så är det inte en upprepning av något ni gjort tidigare. Därför måste CIO:er hela tiden uppmuntra de anställda att lära sig mer så att de lättare kan ta till sig förändringar på ett effektivt sätt.

9. För att nå vissa mål behövs fler fåglar
Vissa banor i Angry Birds kan man klara genom att använda en fågel på ett effektivt sätt. Andra banor kräver alla fåglar du har tillgång till. Som CIO måste du förstå projektets komplexitet innan du skapar ett team. Ett till synes enkelt projekt kan gömma komplikationer som är svåra att förutse. När komplikationer inträffar måste CIO tänka om och överväga att ta in nya resurser (eller starta om igen som i punkt 3) Framgång inom it är beroende av faktisk, snarare en abstrakt, komplexitet.

Ofta är det implementeringen, utrullningen och anpassningen som är de mest komplexa delarna av it-projekt, och ofta är det också de mest underbemannade delarna. CIO:er som ska rulla ut system som man byggt på företaget, eller som man nyligen köpt in, får ofta stora problem att visa på värdet av investeringarna. Det beror på att de inte erkänt att de behöver mer fåglar för att få med slutanvändarna på tåget.

10. Det finns mer än ett sätt att vinna
En loop eller ett rakt skott? Börja bakifrån och sluta där framme. Varje taktik i Angry Birds kan ge resultat i form av högre poäng. Men om du bara håller dig till en taktik är möjligheten stor att du aldrig kommer på hur du kan nå maxpoäng. CIO:er bör vara öppna för hur tekniken kan användas på nya sätt, och för förslag på ny teknik som kan gynna organisationen.

Att alltid sätta säkerheten i första rummet hämmar innovation. Om du verkligen vill vinna måste du vara beredd att ta risker. It kan vara en konkurrensfaktor som gör skillnad, men it kan också vara något som bara finns där och fungerar hyggligt. Den CIO som kan se skillnaden mellan dessa två synsätt och vågar välja det första kommer att ha något att säga till om i ledningsgruppen.

Daniel W. Rasmus, CIO Magazine