Datorspel behöver inte bara vara lek och underhållning. Enligt Gartner kommer över hälften av företag som mest framgångsrikt satsar på innovation att använda lösningar och processer som innehåller spelmekanismer.

Det finns redan exempel att lära av. I Storbritannien använder motsvarigheten till arbetsmarknadsdepartementet en spelliknande applikation kallad Idea Street. Tack vare det har innovationsarbetet spridits ut i organisationen och ger ledningen idéer från 120 000 användare i organisationen. Spelet är en social samarbetsplattform med inslag av spelmekanismer. Där kan man samla poäng, det finns ledartavlor och ett index över de hetaste idéerna.

Under de första 18 månaderna hade spelet 4 500 användare som bidrog med 1 400 idéer. 63 av dem håller på att förverkligas.

Syftet med att skapa spelliknande plattformar och processer är att öka engagemanget för innovation inom organisationen. Gartner listar fyra goda anledningar att satsa på den här typen av lösningar för att driva innovation.

1. Snabbare återkoppling. I den fysiska världen tar det lång tid innan företaget för återkoppling. Spelifieringen förkortar tiden vilket bidrar till ett bibehållet eller ökande engagemang.

2. Tydliga mål och spelregler. Medan mål kan vara tämligen otydliga i den fysiska världen och regler appliceras selektivt, ger spelmodellen tydliga mål och klara regler. Det ger användarna en känsla och möjlighet att bidra till att nå målen.

3. En fängslande berättelse. Aktiviteter som sker i den fysiska världen är sällan särskilt fängslande. I en spelmiljö kan man bygga upp en handling som motiverar användare att delta och bidra. Det ökar också engagemanget och viljan att bidra.

4. Utmaningar i en spelmiljö kan utformas så att användarna ser att de är möjliga att möta, medan utmaningar i den fysiska världen ofta är väldigt stora och framstår som omöjliga.