Lite tekniker, lite ekonom, en god ledare, förändringskonsult, strateg, affärsman, expert på it, sälj, marknadsföring, processer, kommunikation, pedagogik, personalfrågor och inte minst den egna branschen.

CIO-rollen idag är minst sagt omfattande – bred kunskap inom flera områden är en förutsättning för att du ska klara jobbet och skapa det förtroende som krävs. Kraven är skyhöga och förväntningarna från företagsledningens sida ökar hela tiden. I takt med att it integreras i allt fler delar måste du hela tiden vidga din kunskap och förstå fler verksamheter och avdelningar.

Trots detta, eller kanske just därför, finns fortfarande ingen självklar karriärväg eller uttalad högskoleutbildning för den som har tänkt sig en framtid som CIO. De flesta som innehar postionen har visserligen högskolebakgrund, men att de har hamnat i CIO-rollen är närmast en slump. Den enkla orsaken är att det till skillnad från exempelvis CFO är en relativt ny profession, som dessutom befinner sig i utveckling!

Fortfarande kommer de flesta CIO:er från it-sidan. De har gått från systemutvecklingsansvar till projektledarroller eller konsultuppdrag för att så småningom bli CIO:er. En annan vanlig bakgrund är kombinationen av it och ekonomistudier – och kanske något helt annat.

Inget är helt säkert förutom att skaran har ett brokigt förflutet. Och att ingen drömde som barn om att bli just CIO. Här intill beskriver sju CIO:er sina vindlande vägar till rollen som CIO!

Konsulten Magnus Norrström, CIO Skanska

Magnus Norrström, CIO på SkanskaDen viktigaste skolan är arbetslivet. Men utbildning är aldrig bortkastad. Det konstaterar Magnus Norrström, vars väg till CIO-rollen snirklarar sig från Chalmers via Accenture till Nordea och Skanska.

– Det jag lärde mig när jag pluggade var tekniker för inlärning – att ta in mycket information på kort tid och strukturera, analysera och agera på den. Den kunskapen har jag haft stor nytta av i min karriär, säger han.

Redan under skoltiden i slutet av 1970-talet visste Magnus Norrström att han ville hålla på med teknik.
– Då fanns ingen it-utbildning men jag gick fyraårig teknisk på gymnasiet.

Efter gymnasiet och lumpen blev det teknisk fysik på Chalmers. Han läste tre år i Göteborg och ett utbytesår i Tyskland. Inte heller här fanns då en datalinje och dataämnena var få.
– Men jag läste alla tekniska ämnen och lite företagsekonomi och marknadsföring, berättar han.

Efter examen 1985 sökte han till de teknikrelaterade traineetjänster som storföretagen erbjöd, eftersom han inte ville forska. Han fick napp hos Ericsson, Volvo och ABB, men valde ändå ett helt annat erbjudande!
– Av en slump såg jag en annons i Chalmers studenttidning där Arthur Andersen, nuvarande Accenture, sökte konsulter. Det lät intressant så jag sökte jobbet och fick det.

Då liksom nu erbjöd Accenture sina nyanställda ett års it-utbildning.
– Det var nu jag lärde mig it. Jag hade inga direkta kunskaper innan, utöver lite Pascal på Chalmers!

I 20 år arbetade Magnus Norrström på Accenture, med tiden allt mindre med teknik och mer som projektledare och konsultchef. Hans nisch blev bank och försäkring och de sista åren hade han huvudansvaret för bank och försäkringskunder i Norden. Det var troligen en av anledningarna till att han blev headhuntad till sitt första CIO-jobb – på Nordea.

– Jag kände att om jag någonsin skulle byta jobb var det nu. Dessutom ville jag byta från en konsultroll till en linjeroll, så det passade bra!

I september 2005 började Magnus Norrström som CIO, eller Head of Group IT, på Nordea, ett roligt, utvecklande och lärorikt jobb – men också slitigt, erkänner han.

Efter en omstrukturering kändes det inte lika kul längre. Dessutom började de stressiga åren ta ut sin rätt. Magnus valde att lämna Nordea.

Under några år blev han konsult igen, tills han åter blev kontaktad av en headhunter, nu med erbjudandet om att bli CIO för byggjätten Skanska. Han tillträdde våren 2008.
– Att byta bransch var en spännande utmaning. Jag var tvungen att sätta mig in i bygg- och anläggningsindustrin och förstå hur man kan utveckla it för att stödja Skanska.

Att jobba med it har blivit roligare med åren tycker Magnus Norrström. Extra kul är att man numera är med och fattar affärsbeslut.
– Det har dels att göra med åldern, som ung och oerfaren är det svårare att ta plats, men sedan har det att göra med att it är mer betydelsefullt idag. I byggbranschen finns många viktiga frågor som löses med it och här är jag delaktig, det är väldigt roligt.

Vilka kompetenser är speciellt betydelsefulla i rollen som CIO?
– Eftersom du ska leda en grupp måste du vara en bra ledare. Och eftersom it ska stödja verksamheten måste du ha affärsförståelse. Sedan är det viktigt att ha den tekniska kunskapen. För att kunna diskutera med medarbetare, ställa rätt frågor och lösa problem måste du kunna it.