Som vissa minns var it-avdelningen en gång en avskild plats där mystiska män och kvinnor i vita rockar pysslade med hålkort utan att någon annan i organisationen hade någon aning om vad de egentligen höll på med. Det var väldigt länge sedan – i dataålderns begynnelse. Sedan dess har det gått ett halvt sekel. I dag är it en oumbärlig och naturlig funktion i samhället, i företag, organisationer och privat. Utan it skulle det mesta avstanna.

Mitt i detta står du som CIO. I en nyckelroll som ständigt förändras.
It har effektiviserat mängder av processer, från administration och produktion till kommunikation. Verksamheter och hela branscher har stöpts om i grunden, vissa har försvunnit, andra – helt nya – har uppstått. Och privat har våra liv förändrats radikalt sedan vi fick datorer och blev uppkopplade på nätet, vilket i sin tur påverkar hur företag och organisationer möter oss som kunder.

Allt detta ställer allt högre krav på dig som CIO. Det är länge sedan det räckte med att kunna sin teknik. En modern CIO måste förstå sin verksamhets fulla utmaning och kunna agera proaktivt för att stötta och utveckla den i en föränderlig värld. Du måste vara en god lyssnare som kan, och vill, förstå användarnas och kundernas behov för att kunna översätta dem till tekniska lösningar. Och du behöver vara en pedagogisk kommunikatör som kan förankra beslut hos såväl ledningen som dina medarbetare. Slutligen måste du i många fall vilja anta utmaningen att sköta ett allt större och viktigare uppdrag med resurser som trots allt är begränsade.

Hur påverkar det CIO-livet i det dagliga? Vi har träffat fem CIO:er som berättar hur de ser på rollens utveckling, från forntid till framtid.

Claes-Håkan Johansson, CIO, Preem:
”I framtiden sitter applikationsfolket i verksamheten”

Under sin femton år långa CIO-karriär har Claes-Håkan Johansson arbetat i vitt skilda branscher – skivbolag, logistik och nu senast olja. Sedan två år tillbaka är han CIO på Preem. När han blickar tillbaka kan han se att CIO-rollen förändrats på flera sätt.

– Den största förändringen är att tekniken har fått lägre prioritet och att allt fler CIO:er kommer från verksamhetssidan. En it-chef idag måste kunna både verksamhet och it.

Vad innebär det för den som jobbat länge i rollen som CIO?
– Personligen kan jag säga att det innebär en liten uppförsbacke, eftersom man måste anstränga sig mer för att sätta sig in i verksamheten, särskilt om man som jag byter bransch. Men att it ska stödja och effektivisera verksamheten är ju i sig inget nytt.

Enligt Claes-Håkan Johansson har det framför allt skett en förskjutning av fokus från drift- och infrastrukturfrågor mot applikationsutveckling, outsourcing och tjänsteleverans.

– Infrastrukturen fungerar bättre idag vilket innebär att allt fler köper ”på kran”. På så vis kan man skala upp och ner efter behov och fokusera på andra saker, helt rätt tycker jag!

Det gör i sin tur att CIO-yrket på flera sätt har blivit mer intressant.
– Det är trevligt att vi på it-sidan har kommit ut i affärsverksamheten, att vi får träffa medarbetare och diskutera lösningar. Det är mer kreativt än förr, då det var mer teknik.

Samtidigt har det blivit mer administration och pappersarbete.
– Det har kommit allt fler regelsystem som PUL, SOX och reglerna för kreditkortshantering att förhålla sig till. Viktigt, men inte alltid så kul.

It-avdelningen krymper

I framtiden tror Claes-Håkan Johansson att utvecklarna, applikationsfolket, sitter ute i verksamheten. I vissa branscher kommer it-avdelningen att luckras upp och ersättas av en mindre grupp medarbetare med beställarkompetens i verksamheten.

– Men det beror förstås på vilken typ av företag det är och på hur nästa generations it-lösningar ser ut.

På senare år har det talats en hel del om en konsumentdriven utveckling, där medarbetare använder sin privata utrustning på jobbet. Claes-Håkan Johansson tror att vi är på väg dit, men det kräver att it-mognaden höjs. Nya företag som startar från noll har lättare att anpassa sig, men på de flesta företag måste förändringar utgå från den struktur som finns på plats.

– På Preem har vi Iphone som telefonalternativ och de datorer vi erbjuder är av en viss typ. Vi tillåter inte egna datorer på jobbet.

Ett generationskifte i företagens ledningsgrupper kan komma att öka förståelsen för it, tror han.

– Jag kan tänka mig att det gör det lättare för framtidens CIO:er. Även om jag aldrig har haft problem att göra mig hörd har jag intrycket av att många företagsledningar drivs av en äldre generation som har svårt att förstå den fulla betydelsen av it.

Fakta

Sju av tio cio:er är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation, enligt senaste upplagan av vår årliga studie CIO Lägesrapport.

På en relaterad fråga svarade också sex av tio att de känner sig mer säkra på sin roll idag än för ett år sedan.

Om du missat CIO Lägesrapport 2011 kan du beställa den som PDF på här. Och du – den gör sig utmärkt i Ipad!