– Det krävs regler kring användningen och processer för att hålla mjukvaran uppdaterad, annars äventyras säkerheten, säger Joakim von Braun, konsult inom it-säkerhet.

Om privata enheter tillåts, och skapar en stor arbetsbörda, finns risk att it-sidan tar sin hand från dem.
– Men det är fegt. It måste ta sitt ansvar så att säkerheten inte blir lidande, tycker Joakim von Braun.

Som så ofta med ny teknik tar det tid att lära sig hur enheterna fungerar, vilka brister de har och hur de fungerar ihop med andra verktyg.
– Säkerhetshål uppstår ofta i kombination med andra system, slår han fast.

Nils Molin på IDC påpekar att det är viktigt att skaffa ett bra skalskydd på pekplattorna och se till att
trafiken mellan dem och företagens övriga system kan ske på ett säkert sätt.
– De skalskydd som ingår i paddorna är hur enkla som helst att bryta igenom, med billiga program som finns på internet.

Du måste också se till att de inte smittar ner bolaget med virus, samt införa verktyg för att hantera pekplattorna och ha koll på licenser.

Leif-Olof Wallin på Gartner förespråkar också processer och verktyg för hanteringen och konstaterar att pekplattor ofta sköts manuellt. Särskilt behöver man tänka till kring certifikat och inloggning.

– Så länge det bara rör sig om några få fungerar manuell hantering, men inte när volymerna växer. Det kommer nog en liten backlash, men pekplattorna lär inte försvinna. Många blir produktiva av dem.