– IBM:s studier är unika eftersom det rör sig om stora, globala studier som bygger på personliga intervjuer istället för enkätsvar, säger Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM.

En av de saker som Mikael Haglund fann mest intressant under arbetet med studien var att CIO:ernas svar i så stor utsträckning överensstämde med det som CEO:erna sagt i en liknande undersökning.

– Likheten var så stor att de som gjorde utvärderingarna var tvungna att dubbelkolla att man inte av misstag kopierat med datafilerna från CEO-studien.


– Det visar att det man brukar säga om att ”it och verksamhet inte förstår varandra” eller att ”den ena handen inte vet vad den andra håller på med” tycks alltså inte stämma, åtminstone inte statistiskt sett över en stor population.

En av CIO:ers främsta prioriteringar är att skapa bättre kundkontakter, något som de redan i 2009 års studie uppgav att de strävade efter.

Dubbelt så många ut i molnet
När det gäller konkret it visar studien att 60 procent av de intervjuade planerar att flytta över tjänster till molnet under de kommande fem åren. Det är nästan dubbelt så många som för två år sedan.

– Det är absolut inte överraskande eftersom det pratats så mycket om det under de senaste åren. Av de trender som vi tittat på är molnet den som snabbast rört sig framåt och som har gått från något som upplevts som intressant till att bli något som de flesta känner man måste ha med i sin strategi.

De flitigaste molnanvändarna är CIO:er inom media och underhållningsbranschen (73 procent), inom skola och utbildning (71 procent) och inom bilindustrin (70 procent). Sju av tio CIO:er i USA, Japan och Sydkorea uppgav att molnet var en topp-prioritet.

8 av 10 satsar på BI
Business Intelligence och analys var ett annat viktigt område för de intervjuade CIO:erna. Fyra av fem CIO:er uppgav att de försöker hitta sätt att hantera växande datamängder och att BI och analys därför var deras viktigaste prioritet just nu.

– BI och data warehouses har ju funnits under ett antal år. Men det finns också nya tekniker som är på väg in, där man exempelvis använder sig av social data: Vad är det som sägs just nu om våra produkter eller om våra konkurrenters produkter? säger Mikael Haglund.

– Man får även in nya datakällor och nya typer av ostrukturerad information och det innebär att vi kommer att få se nya tekniker och nya produkter på marknaden,

Mobilitet viktigast inom resebranschen

Mobila verktyg har också seglat upp som ett viktigt område för de flesta. En fjärdedel av de tillfrågade CIO:erna uppger att den mobila tekniken inneburit banbrytande förändringar på marknaden. De branscher där man funnit störst användning för mobila verktyg var reseindustrin där hela 91 procent av CIO:erna uppgav att man använda sig av olika typer av mobila lösningar och nöjes och underhållningsindustrin (89 procent).

Områden som tidigare varit heta, som virtualisering, riskhantering och compliance anses fortfarande vara viktiga men de ligger inte längre i topp på CIO:ernas prioriteringslista (förutom i vissa branscher som finans och banksektorn där riskhantering och compliance fortfarande är topp-prioritet).

Mindre resurser på infrastruktur

IBM:s studie visar att de projekt som CIO:er driver har förändrats över tid. Allt fler spenderar mindre tid och resurser på infrastruktur medan mer tid och resurser läggs på utveckling och på att hjälpa företaget bygga affärsvärden.

Fakta

  • Förenkling. 80 procent av CIO:erna uppgav att de drev projekt för att förenkla interna processer.
  • CIO:er är som CEO:er. För första gången överensstämmer CIO:ernas framtidsvision nästan helt med CEO:ernas. Båda uppger att deras topp-prioriteringar är att stärka relationen med kunder, att höja kompetensen hos medarbetarna och att utvinna mer ur information.
  • Kostnadsreducering kommer att vara viktigt även i fortsättningen i och med att CIO:er tvingas göra mer med mindre resurser samtidigt som man förväntas driva kreativitet och innovation.