För tredje året i rad har Qtema, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola/Chalmers och forskningsnätverket Swell, genomfört en undersökning för att ta reda på de största problem- och förbättringsområdena inom krav och test.

Totalt svarade 144 personer inom bank och finans, it, telekom och offentlig sektor på enkäten. Bland de trender man kan skönja i svaren är att allt fler företag använder sig av agila metoder.

– Allt fler väljer att gå från framtunga plandrivna metoder för att istället använda sig av mer ”lättfotade” agila metoder, säger Tony Gorschek på Blekinge Tekniska Högskola.
– Detta är inte nödvändigtvis negativt, men problemet är att man ofta utgår från att man kan minska kostnaderna och få bättre kontakt med kunderna genom att välja agila metoder istället för att satsa på en grundlig förstudie. Det bästa vore om man kunde kombinera de två metoderna, säger Robert Feldt på Chalmers.

Trots att andelen företag som enbart använder agil metod har ökat med 5,1 procentenheter till 18,8 procent är nära och dagliga kundkontakter sällsynta. Det kan leda till stora problem och ökade kostnader för företagen då fel hittas i senare faser av utvecklingen, säger Tony Gorschek.

För att lösa problemet bör företag satsa på att utveckla kravmodeller som baseras på forskning och som är skalbar och validerad i verkligheten. De bör dessutom ta till sig och lära av sina misstag menar Tony Gorschek och Robert Feldt.

Krav- och test-företaget Qtema, som tagit initiativ till studien, säger att man ”vill driva en faktabaserad kravdebatt”.

– Vi vill påverka aktörerna i krav- och testorganisationer att utveckla sina kravprocesser och skapa förståelse för vikten av strukturerat kravarbete. Kraven är ju grunden och det primära steget i ett förändringsarbete. Blir det inte rätt där så blir det inte rätt sedan heller, säger Qtemas vd Anita Roll:
– Bristande kravverksamhet är ett utbrett förbättringsområde och ett uppenbarligen växande problem som leder irritationstoppen i förändringsprojekt.