Den bristande kompetensen är enligt rektorerna det största hindret för att skolorna ska kunna utnyttja it i undervisningen på ett bra sätt. Samtidigt vill en majoritet av dem att it ska användas i högre grad i utbildningen.

– Vår erfarenhet är att det ofta inte är den tekniska hanteringen som brister, utan att kompetensen om hur it kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen saknas, säger Petter Andersson, ansvarig för området skola på Atea som har låtit göra undersökningen.

Trots att det inte handlar om brister i teknisk kompetens har CIO:n ett ansvar. Helst ska det finnas en plan för hur datorer ska utnyttjas i undervisningen – innan de körs ut i verksamheten.

Jan LångströmDet säger Jan Långström, CIO på Umeå kommun. Han insåg tidigt behovet av utbildning av lärarna. I samband med it-satsningarna inom skolorna sattes därför ett utbildningspaket ihop. Kommunen skapade också ett it-pedagogiskt centrum som ska vara ett kontinuerligt stöd, bland annat genom att anordna kurser och seminarier.

– Det räcker inte att utbilda lärarna en gång, det måste finnas en funktion där lärare kan få stöd kontinuerligt.

Vad tror du om undersökningens resultat? Ger den en rättvis bild?
– Jag har inte så mycket kontakt med andra kommuner att jag kan uttala mig om det. Men jag konstatera att om nu rektorerna tycker att lärarna har för dåliga kunskaper inom it så är det väl hög tid att ledningen gör något åt saken.