Det bästa med Botkyrka är att kommunen vågar pröva nytt. Att det är högt i tak och att det hela tiden händer saker. Det berättar it-chefen Lars Svantesson. Han har hållit på med it i 25 år och verkar ha kommit förbi stadiet där det är tekniken och den tekniska utvecklingen som kittlar.

Eller så har han aldrig riktigt varit där. Han är nämligen socionom i grunden och pratar mycket om att få ut nyttan av tekniken, inte om tekniken.

Månne var det hans utpräglade nyttoinriktade inställning till it som förra året gav honom en finalplats i CIO Awards. Eller snarare gav ett av hans projekt den platsen.

Då handlade det om en drastisk rationalisering av telefonifakturor. Just nu är det it i skolan som stör högst på agendan.

– Den stora frågan är hur man ser till att tekniken används rätt och ger de resultat verksamheten – i det här fallet utbildningen – förväntar sig och behöver. Att leverera ut datorer till alla lärare och elever i kommunens skolor är inte den största utmaningen, säger han.

Just nu håller de på att förse lärare med utrustning och det görs i nära samspel med utbildningsförvaltningen för att få en bra effekt, förklarar Lars Svantesson.

Flera gymnasieskolor har redan fått datorer. Under hösten kommer också lärare och elever i grundskolan att få det. Utrullningen till skolan kommer att ske i etapper under 2011 och 2012.

Det andra stora området för Botkyrkas it handlar om att skapa möjligheter att utveckla e-förvaltningsmodellen.

– Förra året skapade vi en ny plattform för e-tjänster och vi har också infört en gemensam portalplattform som kommunens webbplatser byggs på. Andra delar vi arbetar med är integrationslösningar för våra system och lösningar på identitetshanteringen, berättar Lars Svantesson.

Det är mycket teknik, förvisso. Men han poängterar att det hela tiden handlar om att få verksamheterna att fungera. Exempelvis är det inte rimligt att en ny elev eller lärare som kommer till skolan på hösten ska få flera olika konton för de system han eller hon behöver komma åt. Det är inte heller rimligt att administratörer ska sitta och skapa en mängd konton i olika system åt samma person.

– Vi har kommit en bra bit på väg i utvecklingen av rationella och säkra lösningar för identitetshantering just inom skolan. Idag har vi cirka 20 000 identiteter som snurrar automatiskt i det nya systemet. Nu går vi vidare med verksamheter inom den mer administrativa sfären, berättar Lars Svantesson.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Att en dag är aldrig är den andra lik. Det är hela tiden ett flöde av frågor från olika håll och om högt och lågt, positivt och negativt. Det är en palett av upplevelser varje dag.

Och vad är svårast?
– Det som är det roligaste är nog också det svåraste. Att en kommun är så bred. Vi har så många olika verksamheter och en politisk organisation där varje förvaltning styrs av sin egen nämnd, vilket innebär att det inte alltid är så lätt att samordna.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?
– Det finns en hel del. Just nu är det nog arbetet med skolan där vi har ett bra samspel med utbildningsförvaltningen, bättre än på mycket mycket länge.

Hur då?
– Hela skol-it-frågan har satt väldig press på den traditionella it-verksamheten. Det kommer ju in användare och grupperingar i kommunen som ställer andra krav, bland annat på en mycket större frihet och rörlighet än tidigare.
– Och många användare kan ju också mycket mer än tidigare och det sammantaget förflyttar de traditionella gränserna för vad en it-avdelning ska och bör syssla med.

Fakta

Titel: IT-chef på Botkyrka kommun
Ålder: 57
Utbildning/bakgrund: Socionom med 25 års erfarenhet från it-branschen.
Familj: Fru och tre vuxna barn.
Intressen: Motion, resor, kulturupplevelser.
Äter helst: Allt utom halvfabrikat.
Senast lästa bok: Keith Richards biografi Life
Bäst med kommunen: Det är spännande kommun med många annorlunda utmaningar. Högt i tak, man vågar prova nytt.