Ingen torde höja ögonbryn inför det faktum att mängden information på företagen ökar. Enligt en undersökning från lagringsleverantören Proact tror sju av tio it-chefer att mängden kommer att öka med cirka tio procent det kommande året.

Men hur möter de utmaningen? Fyrtio procent uppmanar användarna att själva radera dubbletter och privat information, enligt undersökningen. Det är tydligen en metod som växer i popularitet eftersom andelen är högre än vad förra årets undersökning visade.

– Att uppmana de anställda att manuellt radera filer är, utöver att vara tidskrävande och därmed kostsamt, även ett mycket osäkert tillvägagångssätt. De anställda har inte alltid förmåga att bedöma vilken typ av information som är viktig för företaget, påpekar Per Sedihn som är CTO på Proact.

Han talar givetvis i egen sak eftersom bolaget säljer lösningar för lagring och hantering av information. Men Magnus Ling, datahallsansvarig på Lantmäteriet, håller med honom.

– Visst är det en uppenbar risk att låta användarna bestämma vilken information som ska sparas och vilken som ska raderas. Därför har vi satt upp policies där vi bland annat säger att arbetsrelaterad information sparas på gemensamma areor medan bara privat information ska sparas i hemkatalogen, som har ett begränsat utrymme, säger han.

I praktiken innebär det ändå att användarna delvis själva väljer vilken information som ska sparas respektive raderas. Och även om policyn säger att ingen arbetsrelaterad information ska lagras i den begränsade hemkatalogen finns förstås fortfarande en risk i att policyn inte alltid följs.

– Den mänskliga faktorn kommer man inte ifrån.

Men Magnus Ling jobbar sedan drygt fem år framför allt med tekniska lösningar för att möta utmaningen med ökande informationsvolymer. Bland annat lagringsvirtualisering och klassificering av data, deduplicering, thin provisioning.